GET /api/auth_source_ldaps
Lista wszystkich źródeł autentyfikacji źródeł LDAP

GET /api/locations/:location_id/auth_source_ldaps
List LDAP authentication sources per location

GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_ldaps
List LDAP authentication sources per organization

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/auth_source_ldaps/:id
Pokaż źródła autentyfikacji LDAP

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/auth_source_ldaps
Utwórz źródło autentyfikacji serwera LDAP

Parametry

Nazwa parametru Opis
auth_source_ldap
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

auth_source_ldap[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[host]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[port]
opcjonalny , nil dopuszczalny

domyślnie 389

Validations:

 • Must be a number.

auth_source_ldap[account]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[base_dn]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[account_password]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_login]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_firstname]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_lastname]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_mail]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_photo]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[onthefly_register]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

auth_source_ldap[usergroup_sync]
opcjonalny , nil dopuszczalny

synchronizacja zewnętrznej grupy użytkowników przy logowaniu

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

auth_source_ldap[tls]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

auth_source_ldap[groups_base]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Grupy oparte na DN

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[use_netgroups]
opcjonalny , nil dopuszczalny

use NIS netgroups instead of posix groups, applicable only when server_type is posix or free_ipa

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

auth_source_ldap[server_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Typ serwera LDAP

Validations:

 • Must be one of: free_ipa, active_directory, posix.

auth_source_ldap[ldap_filter]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Filtr LDAP

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

auth_source_ldap[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/auth_source_ldaps/:id
Aktualizuj źródło autentyfikacji serwera LDAP

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

auth_source_ldap[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[host]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[port]
opcjonalny , nil dopuszczalny

domyślnie 389

Validations:

 • Must be a number.

auth_source_ldap[account]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[base_dn]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[account_password]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_login]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_firstname]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_lastname]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_mail]
opcjonalny , nil dopuszczalny

“wymagane jeśli onthefly_register ma wartość "true\

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_photo]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[onthefly_register]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

auth_source_ldap[usergroup_sync]
opcjonalny , nil dopuszczalny

synchronizacja zewnętrznej grupy użytkowników przy logowaniu

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

auth_source_ldap[tls]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

auth_source_ldap[groups_base]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Grupy oparte na DN

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[use_netgroups]
opcjonalny , nil dopuszczalny

use NIS netgroups instead of posix groups, applicable only when server_type is posix or free_ipa

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

auth_source_ldap[server_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Typ serwera LDAP

Validations:

 • Must be one of: free_ipa, active_directory, posix.

auth_source_ldap[ldap_filter]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Filtr LDAP

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

auth_source_ldap[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/auth_source_ldaps/:id/test
Test połączenia LDAP

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String


DELETE /api/auth_source_ldaps/:id
Usuń źródło autentyfikacji serwera LDAP

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String