GET /api/bookmarks
Lista wszystkich zakładek

Parametry

Nazwa parametru Opis
search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/bookmarks/:id
Pokaż zakładki

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/bookmarks
Utwórz zakładkę

Parametry

Nazwa parametru Opis
bookmark
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

bookmark[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

bookmark[controller]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

bookmark[query]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

bookmark[public]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0


PUT /api/bookmarks/:id
Aktualizuj zakładkę

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

bookmark
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

bookmark[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

bookmark[controller]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

bookmark[query]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

bookmark[public]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0


DELETE /api/bookmarks/:id
Usuń zakładkę

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.