GET /api/compute_resources
Llista tots els recursos computacionals

Params

Param name Description
location_id
optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

search
optional

filtra els resultats

Validations:

 • Must be a String

order
optional

ordena els resultats

Validations:

 • Must be a String

page
optional

pagina els resultats

Validations:

 • Must be a String

per_page
optional

Nombre d'entrades per petició

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id
Mostra un recurs computacional

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/compute_resources
Crea un recurs computacional

Params

Param name Description
compute_resource
required

Validations:

 • Must be a Hash

compute_resource[name]
required

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[provider]
optional , nil allowed

Els proveïdors inclouen

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[url]
optional , nil allowed

URL for Libvirt, oVirt, OpenStack and Rackspace

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[description]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[user]
optional , nil allowed

Nom d'usuari per a oVirt, EC2, VMware i OpenStack. Clau d'accés per a EC2.

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[password]
optional , nil allowed

Contrasenya per a oVirt, EC2, VMware i OpenStack. Clau secreta per a EC2.

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[uuid]
optional , nil allowed

Deprecated, please use datacenter

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[datacenter]
optional , nil allowed

per a oVirt, VMware Datacenter

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[region]
optional , nil allowed

només per a EC2

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[tenant]
optional , nil allowed

només per a OpenStack

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[domain]
optional , nil allowed

només per a OpenStack

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[server]
optional , nil allowed

per a VMware

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[set_console_password]
optional , nil allowed

només per a Libvirt i VMware

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

compute_resource[display_type]
optional , nil allowed

for Libvirt only

Validations:

 • Must be one of: VNC, SPICE.

compute_resource[caching_enabled]
optional , nil allowed

enable caching, for VMware only

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

compute_resource[location_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els id. donats

Validations:

 • Must be an array of any type

compute_resource[organization_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els id. donats.

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/compute_resources/:id
Actualitza un recurs computacional

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be a String

compute_resource
required

Validations:

 • Must be a Hash

compute_resource[name]
optional

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[provider]
optional , nil allowed

Els proveïdors inclouen

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[url]
optional , nil allowed

URL for Libvirt, oVirt, OpenStack and Rackspace

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[description]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[user]
optional , nil allowed

Nom d'usuari per a oVirt, EC2, VMware i OpenStack. Clau d'accés per a EC2.

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[password]
optional , nil allowed

Contrasenya per a oVirt, EC2, VMware i OpenStack. Clau secreta per a EC2.

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[uuid]
optional , nil allowed

Deprecated, please use datacenter

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[datacenter]
optional , nil allowed

per a oVirt, VMware Datacenter

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[region]
optional , nil allowed

només per a EC2

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[tenant]
optional , nil allowed

només per a OpenStack

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[domain]
optional , nil allowed

només per a OpenStack

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[server]
optional , nil allowed

per a VMware

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[set_console_password]
optional , nil allowed

només per a Libvirt i VMware

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

compute_resource[display_type]
optional , nil allowed

for Libvirt only

Validations:

 • Must be one of: VNC, SPICE.

compute_resource[caching_enabled]
optional , nil allowed

enable caching, for VMware only

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

compute_resource[location_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els id. donats

Validations:

 • Must be an array of any type

compute_resource[organization_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els id. donats.

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/compute_resources/:id
Suprimeix un recurs computacional

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_images
Llista de les imatges disponibles per a un recurs computacional

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_clusters
Llista dels clústers disponibles per a un recurs computacional

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_flavors
Llista dels gusts disponibles per a un recurs computacional

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_folders
Llista de les carpetes disponibles per a un recurs computacional

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_zones
Llista de les zones disponibles per a un recurs computacional

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_networks
Llista de les xarxes disponibles per a un recurs computacional

GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_networks
Llista de les xarxes disponibles per a un clúster de recursos computacionals

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

cluster_id
optional

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_resource_pools
Llista de les reserves de recursos per a un clúster de recursos computacionals

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

cluster_id
required

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains
Llista els dominis d'emmagatzemament per a un recurs computacional

GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains/:storage_domain
Llista dels atributs per a un domini d'emmagatzematge donat

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

storage_domain
optional

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods
List storage pods for a compute resource

GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods/:storage_pod
List attributes for a given storage pod

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

storage_pod
optional

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id/available_security_groups
Llista dels grups de seguretat disponibles per a un recurs computacional

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


PUT /api/compute_resources/:id/associate
Les MV associades als amfitrions

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


PUT /api/compute_resources/:id/refresh_cache
Refresh Compute Resource Cache

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.