GET /api/compute_resources
Lista wszystkich zasobów obliczeniowych

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id
Pokaż zasoby obliczeniowe

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/compute_resources
Utwórz zasób

Parametry

Nazwa parametru Opis
compute_resource
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

compute_resource[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[provider]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dostawców obejmują

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[url]
opcjonalny , nil dopuszczalny

URL for Libvirt, oVirt, OpenStack and Rackspace

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[user]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Nazwa użytkownika dla oVirt, EC2, VMware, OpenStack. Klucz dostępu dla EC2.

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[password]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Hasło dla oVirt, EC2, VMware, OpenStack. Klucz prywatny dla EC2

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[uuid]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Deprecated, please use datacenter

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[datacenter]
opcjonalny , nil dopuszczalny

dla oVirt, VMware Datacenter

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[region]
opcjonalny , nil dopuszczalny

tylko dla EC2

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[tenant]
opcjonalny , nil dopuszczalny

tylko dla OpenStack

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[domain]
opcjonalny , nil dopuszczalny

tylko dla OpenStack

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[server]
opcjonalny , nil dopuszczalny

dla VMware

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[set_console_password]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tylko dla VMware lub Libvirt

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

compute_resource[display_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

for Libvirt only

Validations:

 • Must be one of: VNC, SPICE.

compute_resource[caching_enabled]
opcjonalny , nil dopuszczalny

enable caching, for VMware only

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

compute_resource[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

compute_resource[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/compute_resources/:id
Edytuj zasób

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String

compute_resource
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

compute_resource[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[provider]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dostawców obejmują

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[url]
opcjonalny , nil dopuszczalny

URL for Libvirt, oVirt, OpenStack and Rackspace

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[user]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Nazwa użytkownika dla oVirt, EC2, VMware, OpenStack. Klucz dostępu dla EC2.

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[password]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Hasło dla oVirt, EC2, VMware, OpenStack. Klucz prywatny dla EC2

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[uuid]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Deprecated, please use datacenter

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[datacenter]
opcjonalny , nil dopuszczalny

dla oVirt, VMware Datacenter

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[region]
opcjonalny , nil dopuszczalny

tylko dla EC2

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[tenant]
opcjonalny , nil dopuszczalny

tylko dla OpenStack

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[domain]
opcjonalny , nil dopuszczalny

tylko dla OpenStack

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[server]
opcjonalny , nil dopuszczalny

dla VMware

Validations:

 • Must be a String

compute_resource[set_console_password]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tylko dla VMware lub Libvirt

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

compute_resource[display_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

for Libvirt only

Validations:

 • Must be one of: VNC, SPICE.

compute_resource[caching_enabled]
opcjonalny , nil dopuszczalny

enable caching, for VMware only

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

compute_resource[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

compute_resource[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/compute_resources/:id
Usuń zasób

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_images
Lista dostępnych obrazów dla danego zasobu

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_clusters
Lista dostępnych klastrów dla danego zasobu

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_flavors
Lista dostępnych wariantów dla danego zasobu

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_folders
Lista dostępnych folderów dla danego zasobu

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_zones
Lista dostępnych stref dla danego zasobu

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/compute_resources/:id/available_networks
Lista dostępnych sieci dla danego zasobu

GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_networks
Lista dostępnych sieci dla klastra zasobów

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

cluster_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_resource_pools
Lista puli zasobów dla klastra

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

cluster_id
wymagany

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains
Lista domen przechowywania dla zasobu obliczeniowego

GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains/:storage_domain
Lista atrybutów dla danego zasobu

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

storage_domain
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods
Lista dostępnych pod dla zasobów obliczeniowych

GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods/:storage_pod
Lista atrybutów dla danego zasobu pod

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

storage_pod
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String


GET /api/compute_resources/:id/available_security_groups
Lista dostępnych grup zabezpieczeń dla zasobu

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


PUT /api/compute_resources/:id/associate
Skojarzone maszyny wirtualne z hostami

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


PUT /api/compute_resources/:id/refresh_cache
Refresh Compute Resource Cache

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.