GET /api/config_groups
Lista de grupos de computación

Parámetros

Nombre del parámetro Descripción
search
opcional

filtrar resultados

Validations:

 • Must be a String

order
opcional

organizar resultados

Validations:

 • Must be a String

page
opcional

paginar resultados

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcional

número de entradas por solicitud

Validations:

 • Must be a String


GET /api/config_groups/:id
Mostrar un grupo de configuración

Parámetros

Nombre del parámetro Descripción
id
requerido

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/config_groups
Crear un grupo de configuración

Parámetros

Nombre del parámetro Descripción
config_group
requerido

Validations:

 • Must be a Hash

config_group[name]
requerido

Validations:

 • Must be a String

config_group[puppetclass_ids]
opcional , nil permitido

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/config_groups/:id
Actualizar un grupo de configuración

Parámetros

Nombre del parámetro Descripción
id
requerido

Validations:

 • Must be a String

config_group
requerido

Validations:

 • Must be a Hash

config_group[name]
opcional

Validations:

 • Must be a String

config_group[puppetclass_ids]
opcional , nil permitido

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/config_groups/:id
Borrar un grupo de configuración

Parámetros

Nombre del parámetro Descripción
id
requerido

Validations:

 • Must be a String