Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

  • Must be a String

config_group
wymagany

Validations:

  • Must be a Hash

config_group[name]
opcjonalny

Validations:

  • Must be a String

config_group[puppetclass_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

  • Must be an array of any type