GET /api/config_reports
Lista wszystkich raportów

Parametry

Nazwa parametru Opis
search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/config_reports/:id
Pokaż raport

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/config_reports
Utwórz raport

Parametry

Nazwa parametru Opis
config_report
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

config_report[host]
wymagany

Nazwa hostu lub certyfikatu

Validations:

 • Must be a String

config_report[reported_at]
wymagany

Czas UTC raportu

Validations:

 • Must be a String

config_report[status]
wymagany

Całkowity hasz typu statusu

Validations:

 • Must be a Hash

config_report[metrics]
wymagany

Hasz raportu metryki, może być tylko

Validations:

 • Must be a Hash

config_report[logs]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Opcjonalna tablica haszy logów

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/config_reports/:id
Usuń raport

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String


GET /api/hosts/:host_id/config_reports/last
Pokaż ostatni raport dla hosta

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.