GET /api/config_templates
Llista de les plantilles d'aprovisionament

GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/config_templates
Llista de les plantilles d'aprovisionament per sistema operatiu

GET /api/locations/:location_id/config_templates
Llista de les plantilles d'aprovisionament per ubicació

GET /api/organizations/:organization_id/config_templates
Llista de les plantilles d'aprovisionament per organització

Params

Param name Description
operatingsystem_id
optional

id. del sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

location_id
optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

search
optional

filtra els resultats

Validations:

 • Must be a String

order
optional

ordena els resultats

Validations:

 • Must be a String

page
optional

pagina els resultats

Validations:

 • Must be a String

per_page
optional

Nombre d'entrades per petició

Validations:

 • Must be a String


GET /api/config_templates/:id
Mostra els detalls de la plantilla d'aprovisionament

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/config_templates
Crea una plantilla d'aprovisionament

Params

Param name Description
config_template
required

Validations:

 • Must be a Hash

config_template[name]
required

nom de la plantilla

Validations:

 • Must be a String

config_template[template]
required

Validations:

 • Must be a String

config_template[snippet]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

config_template[audit_comment]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

config_template[template_kind_id]
optional , nil allowed

no és rellevant per al fragment

Validations:

 • Must be a number.

config_template[template_combinations_attributes]
optional , nil allowed

Array of template combinations (hostgroup_id, environment_id)

Validations:

 • Must be an array of any type

config_template[operatingsystem_ids]
optional , nil allowed

Array of operating system IDs to associate with the template

Validations:

 • Must be an array of any type

config_template[locked]
optional , nil allowed

Determina si una plantilla està bloquejada o no per a l'edició

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

config_template[location_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els id. donats

Validations:

 • Must be an array of any type

config_template[organization_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els id. donats.

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/config_templates/:id
Actualitza una plantilla d'aprovisionament

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

config_template
required

Validations:

 • Must be a Hash

config_template[name]
optional

nom de la plantilla

Validations:

 • Must be a String

config_template[template]
optional

Validations:

 • Must be a String

config_template[snippet]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

config_template[audit_comment]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

config_template[template_kind_id]
optional , nil allowed

no és rellevant per al fragment

Validations:

 • Must be a number.

config_template[template_combinations_attributes]
optional , nil allowed

Array of template combinations (hostgroup_id, environment_id)

Validations:

 • Must be an array of any type

config_template[operatingsystem_ids]
optional , nil allowed

Array of operating system IDs to associate with the template

Validations:

 • Must be an array of any type

config_template[locked]
optional , nil allowed

Determina si una plantilla està bloquejada o no per a l'edició

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

config_template[location_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els id. donats

Validations:

 • Must be an array of any type

config_template[organization_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els id. donats.

Validations:

 • Must be an array of any type


GET /api/config_templates/revision

Params

Param name Description
version
optional

versió de la plantilla

Validations:

 • Must be a String


DELETE /api/config_templates/:id
Suprimeix una plantilla d'aprovisionament

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/config_templates/build_pxe_default
Actualitza el menú PXE per defecte en tots els servidors TFTP configurats


POST /api/config_templates/:id/clone
Clona una plantilla d'aprovisionament

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

config_template
required

Validations:

 • Must be a Hash

config_template[name]
required

nom de la plantilla

Validations:

 • Must be a String