GET /api/dashboard
Wyświetl szczegóły dashboardu

Parametry

Nazwa parametru Opis
search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

  • Must be a String