GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups
Lista wszystkich zewnętrznych grup użytkowników dla grupy użytkowników

GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups
Lista wszystkich zewnętrznych grup użytkowników dla źródła uwierzytelniania LDAP

Parametry

Nazwa parametru Opis
usergroup_id
wymagany

ID lub nazwa grupy urzytkowników

Validations:

 • Must be a String


GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id
Pokaż zewnętrzną grupę użytkowników dla grupy użytkowników

GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups/:id
Pokaż zewnętrzną grupę użytkowników dla źródła uwierzytelniania LDAP

Parametry

Nazwa parametru Opis
usergroup_id
wymagany

ID lub nazwa grupy urzytkowników

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

ID lub nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

 • Must be a String


POST /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups
Utwórz zewnętrzną grupę użytkowników powiązaną z grupą użytkowników

Parametry

Nazwa parametru Opis
usergroup_id
wymagany

ID lub nazwa grupy urzytkowników

Validations:

 • Must be a String

external_usergroup
wymagany

Informacje o zewnętrznej grupie użytkowników

Validations:

 • Must be a Hash

external_usergroup[name]
wymagany

Nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

 • Must be a String

external_usergroup[auth_source_id]
wymagany

ID lub powiązane źródło uwierzytelniania

Validations:

 • Must be a number.


PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id
Aktualizuj zewnętrzną grupę użytkowników

Parametry

Nazwa parametru Opis
usergroup_id
wymagany

ID lub nazwa grupy urzytkowników

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

ID lub nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

 • Must be a String

external_usergroup
wymagany

Informacje o zewnętrznej grupie użytkowników

Validations:

 • Must be a Hash

external_usergroup[name]
opcjonalny

Nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

 • Must be a String

external_usergroup[auth_source_id]
opcjonalny

ID lub powiązane źródło uwierzytelniania

Validations:

 • Must be a number.


PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id/refresh
Odśwież zewnętrzną grupę użytkowników

Parametry

Nazwa parametru Opis
usergroup_id
wymagany

ID lub nazwa grupy urzytkowników

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

ID lub nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

 • Must be a String


DELETE /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id
Usuń zewnętrzną grupę użytkowników

Parametry

Nazwa parametru Opis
usergroup_id
wymagany

ID lub nazwa grupy urzytkowników

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

ID lub nazwa zewnętrznej grupy użytkowników

Validations:

 • Must be a String