Params

Param name Description
usergroup_id
required

Id. o nom del grup de l'usuari

Validations:

  • Must be a String

external_usergroup
required

informació del grup d'usuaris externs

Validations:

  • Must be a Hash

external_usergroup[name]
required

Nom del grup d'usuaris externs

Validations:

  • Must be a String

external_usergroup[auth_source_id]
required

Id. de l'origen d'autenticació enllaçat

Validations:

  • Must be a number.