GET /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids
Llista tots els id. de les classes de Puppet per a l'amfitrió


POST /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids
Afegeix una classe de Puppet a un amfitrió

Params

Param name Description
host_id
required

Id. de l'amfitrió

Validations:

  • Must be a String

puppetclass_id
required

Id. de la classe de Puppet

Validations:

  • Must be a String


DELETE /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids/:id
Suprimeix una classe de Puppet d'un amfitrió

Params

Param name Description
host_id
required

Id. de l'amfitrió

Validations:

  • Must be a String

id
required

Id. de la classe de Puppet

Validations:

  • Must be a String