GET /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids
List all Puppet class IDs for host


POST /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids
Lägg till Puppet-klass till värd

Params

Param name Description
host_id
required

ID för värd

Validations:

  • Must be a String

puppetclass_id
required

ID of Puppet class

Validations:

  • Must be a String


DELETE /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids/:id
Remove a Puppet class from host

Params

Param name Description
host_id
required

ID för värd

Validations:

  • Must be a String

id
required

ID of Puppet class

Validations:

  • Must be a String