GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids
Llista tots els id. de les classes de Puppet per al grup d'amfitrions


POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids
Afegeix una classe de Puppet a un grup d'amfitrions

Params

Param name Description
hostgroup_id
required

Id. del grup d'amfitrions

Validations:

  • Must be a String

puppetclass_id
required

Id. de la classe de Puppet

Validations:

  • Must be a String


DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids/:id
Suprimeix una classe de Puppet d'un grup d'amfitrions

Params

Param name Description
hostgroup_id
required

Id. del grup d'amfitrions

Validations:

  • Must be a String

id
required

Id. de la classe de Puppet

Validations:

  • Must be a String