GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids
Lista wszystkich ID klasy Puppet dla grupy hostów


POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids
Dodaj klasę Puppeta do grupy hostów

Parametry

Nazwa parametru Opis
hostgroup_id
wymagany

ID grupy hostów

Validations:

  • Must be a String

puppetclass_id
wymagany

ID klasy Puppet

Validations:

  • Must be a String


DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids/:id
Usuń klasę Puppet z grupy hostów

Parametry

Nazwa parametru Opis
hostgroup_id
wymagany

ID grupy hostów

Validations:

  • Must be a String

id
wymagany

ID klasy Puppet

Validations:

  • Must be a String