Parametry

Nazwa parametru Opis
name
wymagany

Nazwa danego hostu

Validations:

  • Must be a String

facts
wymagany

Hash zawierający dane dla hosta

Validations:

  • Must be a Hash

certname
opcjonalny

opcjonalnie: Nazwa używana podczas obsługi certyfikatów hosta

Validations:

  • Must be a String

type
opcjonalny

opcjonalnie: typ STI hostu do stworzenia

Validations:

  • Must be a String