Parametry

Nazwa parametru Opis
thin
opcjonalny

Only list ID and name of hosts

Validations:

  • Must be one of: true, false, 1, 0

hostgroup_id
opcjonalny

ID grupy hostów

Validations:

  • Must be a String

location_id
opcjonalny

ID lokalizacji

Validations:

  • Must be a String

organization_id
opcjonalny

ID organizacji

Validations:

  • Must be a String

environment_id
opcjonalny

ID środowiska

Validations:

  • Must be a String

include
opcjonalny

Array of extra information types to include

Validations:

  • Must be an array of [“parameters”, “all_parameters”]

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

  • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

  • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

  • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

  • Must be a String