Parametry

Nazwa parametru Opis
host_id
wymagany

ID lub nazwa hosta

Validations:

  • Must be a String

domain_id
opcjonalny

ID lub nazwa domeny

Validations:

  • Must be a String

subnet_id
opcjonalny

ID lub nazwa podsieci

Validations:

  • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

  • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

  • Must be a String