GET /api/mail_notifications
Lista adresów e-mail do powiadamiania

Parametry

Nazwa parametru Opis
search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

  • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

  • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

  • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

  • Must be a String


GET /api/mail_notifications/:id
Pokaż mailowe powiadomienia

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

ID numeryczne lub adres e-mail do notyfikacji

Validations:

  • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.