GET /api/operatingsystems
Llista tots els sistemes operatius

GET /api/architectures/:architecture_id/operatingsystems
Llista tots els sistemes operatius per a les arquitectures imbricades

GET /api/media/:medium_id/operatingsystems
Llista tots els sistemes operatius per als mitjans imbricats

GET /api/ptables/:ptable_id/operatingsystems
Llista tots els sistemes operatius per a les taules de particions imbricades

GET /api/config_templates/:config_template_id/operatingsystems
Llista tots els sistemes operatius per a les plantilles d'aprovisionament imbricades

GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/operatingsystems
Llista tots els sistemes operatius per a les plantilles d'aprovisionament imbricades

Params

Param name Description
architecture_id
optional

Id. d'arquitectura

Validations:

 • Must be a String

medium_id
optional

Id. del mitjà

Validations:

 • Must be a String

ptable_id
optional

Id. de la taula de particions

Validations:

 • Must be a String

config_template_id
optional

Id. de la plantilla

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template_id
optional

Id. de la plantilla

Validations:

 • Must be a String

os_parameters_attributes
optional

Array of parameters

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

os_parameters_attributes[name]
required

Nom del paràmetre

Validations:

 • Must be a String

os_parameters_attributes[value]
required

Valor del paràmetre

Validations:

 • Must be a String

search
optional

filtra els resultats

Validations:

 • Must be a String

order
optional

ordena els resultats

Validations:

 • Must be a String

page
optional

pagina els resultats

Validations:

 • Must be a String

per_page
optional

Nombre d'entrades per petició

Validations:

 • Must be a String


GET /api/operatingsystems/:id
Mostra un sistema operatiu

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be a String

show_hidden_parameters
optional

Display hidden parameter values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0


POST /api/operatingsystems
Crea un sistema operatiu

Params

Param name Description
operatingsystem
required

Validations:

 • Must be a Hash

operatingsystem[name]
required

Validations:

 • Must match regular expression /\A(\S+)\Z/.

operatingsystem[major]
required

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[minor]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[description]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[family]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[release_name]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes]
optional , nil allowed

Array of parameters

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

operatingsystem[os_parameters_attributes][name]
required

Nom del paràmetre

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes][value]
required

Valor del paràmetre

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[password_hash]
optional , nil allowed

Root password hash function to use, one of MD5, SHA256, SHA512, Base64

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[architecture_ids]
optional , nil allowed

Els id. de les arquitectures associades

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[config_template_ids]
optional , nil allowed

Els id. de les plantilles d'aprovisionament associades

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[provisioning_template_ids]
optional , nil allowed

Els id. de les plantilles d'aprovisionament associades

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[medium_ids]
optional , nil allowed

Els id. dels mitjans associats

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[ptable_ids]
optional , nil allowed

Els id. de les taules de particions associades

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/operatingsystems/:id
Actualitza un sistema operatiu

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem
required

Validations:

 • Must be a Hash

operatingsystem[name]
optional

Validations:

 • Must match regular expression /\A(\S+)\Z/.

operatingsystem[major]
optional

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[minor]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[description]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[family]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[release_name]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes]
optional , nil allowed

Array of parameters

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

operatingsystem[os_parameters_attributes][name]
optional

Nom del paràmetre

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes][value]
optional

Valor del paràmetre

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[password_hash]
optional , nil allowed

Root password hash function to use, one of MD5, SHA256, SHA512, Base64

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[architecture_ids]
optional , nil allowed

Els id. de les arquitectures associades

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[config_template_ids]
optional , nil allowed

Els id. de les plantilles d'aprovisionament associades

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[provisioning_template_ids]
optional , nil allowed

Els id. de les plantilles d'aprovisionament associades

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[medium_ids]
optional , nil allowed

Els id. dels mitjans associats

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[ptable_ids]
optional , nil allowed

Els id. de les taules de particions associades

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/operatingsystems/:id
Suprimeix un sistema operatiu

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be a String


GET /api/operatingsystems/:id/bootfiles
Llista els fitxers d'arrencada per a un sistema operatiu

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be a String

medium
optional

Validations:

 • Must be a String

architecture
optional

Validations:

 • Must be a String