Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

operatingsystem[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must match regular expression /\A(\S+)\Z/.

operatingsystem[major]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[minor]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[family]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[release_name]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Array of parameters

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

operatingsystem[os_parameters_attributes][name]
opcjonalny

Nazwa parametru

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[os_parameters_attributes][value]
opcjonalny

Wartość parametru

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[password_hash]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Funkcja haszująca hasło roota w użyciu, jeden z MD5, SHA256, SHA512, Base64

Validations:

 • Must be a String

operatingsystem[architecture_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Numery ID powiązanych architektur

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[config_template_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Numery ID powiązanych szablonów dostaw

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[provisioning_template_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Numery ID powiązanych szablonów dostaw

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[medium_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Numery ID powiązanych nośników

Validations:

 • Must be an array of any type

operatingsystem[ptable_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Numery ID powiązanych tablicy partycji

Validations:

 • Must be an array of any type