GET /api/organizations
List all organizations

Parametry

Nazwa parametru Opis
search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/organizations/:id
Show an organization

Parametry

Nazwa parametru Opis
show_hidden_parameters
opcjonalny

Display hidden parameter values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/organizations
Create an organization

Parametry

Nazwa parametru Opis
organization
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

organization[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

organization[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

organization[user_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

identyfikatory użytkowników

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[smart_proxy_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID inteligentnych proxy

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[compute_resource_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID zasobów obliczeniowych

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[medium_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Medium IDs

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[config_template_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID szablonów zaopatrzenia

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[ptable_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID szablonów partycji

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[provisioning_template_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID szablonów zaopatrzenia

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[domain_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID domeny

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[realm_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID Domeny

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[hostgroup_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID grupy hostów

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[environment_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID środowiska

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[subnet_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID podsieci

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[parent_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID rodzica

Validations:

 • Must be a number.

organization[ignore_types]
opcjonalny , nil dopuszczalny

List of resources types that will be automatically associated

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/organizations/:id
Update an organization

Parametry

Nazwa parametru Opis
organization
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

organization[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

organization[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

organization[user_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

identyfikatory użytkowników

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[smart_proxy_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID inteligentnych proxy

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[compute_resource_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID zasobów obliczeniowych

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[medium_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Medium IDs

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[config_template_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID szablonów zaopatrzenia

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[ptable_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID szablonów partycji

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[provisioning_template_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID szablonów zaopatrzenia

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[domain_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID domeny

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[realm_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID Domeny

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[hostgroup_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID grupy hostów

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[environment_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID środowiska

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[subnet_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID podsieci

Validations:

 • Must be an array of any type

organization[parent_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID rodzica

Validations:

 • Must be a number.

organization[ignore_types]
opcjonalny , nil dopuszczalny

List of resources types that will be automatically associated

Validations:

 • Must be an array of any type

id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


DELETE /api/organizations/:id
Delete an organization

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.