GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates
Llista de les combinacions de les plantilles predeterminades per sistema operatiu

GET /api/config_templates/:config_template_id/os_default_templates
Llista els sistemes operatius on estigui establerta aquesta plantilla com a predeterminada

GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/os_default_templates
Llista els sistemes operatius on estigui establerta aquesta plantilla com a predeterminada

Params

Param name Description
operatingsystem_id
optional

id. del sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

config_template_id
optional

Id. de la plantilla d'aprovisionament

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template_id
optional

Id. de la plantilla d'aprovisionament

Validations:

 • Must be a String

page
optional

pagina els resultats

Validations:

 • Must be a String

per_page
optional

Nombre d'entrades per petició

Validations:

 • Must be a String


GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id
Mostra una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu

Params

Param name Description
operatingsystem_id
optional

id. del sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

id
required

Validations:

 • Must be a number.


POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates
Crea una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu

Params

Param name Description
operatingsystem_id
optional

id. del sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

os_default_template
required

Validations:

 • Must be a Hash

os_default_template[template_kind_id]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[config_template_id]
optional , nil allowed

Id. de la plantilla d'aprovisionament

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[provisioning_template_id]
optional , nil allowed

Id. de la plantilla d'aprovisionament

Validations:

 • Must be a number.


PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id
Actualitza una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu

Params

Param name Description
operatingsystem_id
optional

id. del sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

id
required

Validations:

 • Must be a String

os_default_template
required

Validations:

 • Must be a Hash

os_default_template[template_kind_id]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[config_template_id]
optional , nil allowed

Id. de la plantilla d'aprovisionament

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[provisioning_template_id]
optional , nil allowed

Id. de la plantilla d'aprovisionament

Validations:

 • Must be a number.


DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id
Suprimeix una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu

Params

Param name Description
operatingsystem_id
optional

id. del sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

id
required

Validations:

 • Must be a String