GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates
Lista domyślnej kombinacji szablonów dla systemu operacyjnego

GET /api/config_templates/:config_template_id/os_default_templates
Lista systemów operacyjnych, gdzie ten szablon jest ustawiony jako domyślny

GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/os_default_templates
Lista systemów operacyjnych, gdzie ten szablon jest ustawiony jako domyślny

Parametry

Nazwa parametru Opis
operatingsystem_id
opcjonalny

ID systemów operacyjnych

Validations:

 • Must be a String

config_template_id
opcjonalny

Identyfikator szablonu dostarczenia

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template_id
opcjonalny

Identyfikator szablonu dostarczenia

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id
Pokaż kombinację domyślnego szablonu dla systemu operacyjnego

Parametry

Nazwa parametru Opis
operatingsystem_id
opcjonalny

ID systemów operacyjnych

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

Validations:

 • Must be a number.


POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates
Tworzenie dla systemu operacyjnego kombinacji domyślnych szablonów

Parametry

Nazwa parametru Opis
operatingsystem_id
opcjonalny

ID systemów operacyjnych

Validations:

 • Must be a String

os_default_template
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

os_default_template[template_kind_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[config_template_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Identyfikator szablonu dostarczenia

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[provisioning_template_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Identyfikator szablonu dostarczenia

Validations:

 • Must be a number.


PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id
Aktualizacja kombinacji domyślnych szablonów dla systemu operacyjnego

Parametry

Nazwa parametru Opis
operatingsystem_id
opcjonalny

ID systemów operacyjnych

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

Validations:

 • Must be a String

os_default_template
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

os_default_template[template_kind_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[config_template_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Identyfikator szablonu dostarczenia

Validations:

 • Must be a number.

os_default_template[provisioning_template_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Identyfikator szablonu dostarczenia

Validations:

 • Must be a number.


DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id
Usuń kombinację domyślnych szablonów dla systemu operacyjnego

Parametry

Nazwa parametru Opis
operatingsystem_id
opcjonalny

ID systemów operacyjnych

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

Validations:

 • Must be a String