Parámetros

Nombre del parámetro Descripción
host_id
opcional

ID del host

Validations:

  • Must be a String

hostgroup_id
opcional

ID del grupo de hosts

Validations:

  • Must be a String

domain_id
opcional

ID del dominio

Validations:

  • Must be a String

operatingsystem_id
opcional

ID del sistema operativo

Validations:

  • Must be a String

location_id
opcional

ID de la ubicación

Validations:

  • Must be a String

organization_id
opcional

ID de la organización

Validations:

  • Must be a String

id
requerido

ID del parámetro

Validations:

  • Must be a String

subnet_id
opcional

ID de la subred

Validations:

  • Must be a String