GET /api/permissions
Llista tots els permisos

Params

Param name Description
search
optional

filtra els resultats

Validations:

  • Must be a String

order
optional

ordena els resultats

Validations:

  • Must be a String

page
optional

pagina els resultats

Validations:

  • Must be a String

per_page
optional

Nombre d'entrades per petició

Validations:

  • Must be a String

resource_type
optional

Validations:

  • Must be a String

name
optional

Validations:

  • Must be a String


GET /api/permissions/:id
Mostra un permís

Params

Param name Description
id
required

Validations:

  • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/permissions/resource_types
Llista els tipus de recursos disponibles.