Parametry

Nazwa parametru Opis
search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

  • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

  • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

  • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

  • Must be a String

resource_type
opcjonalny

Validations:

  • Must be a String

name
opcjonalny

Validations:

  • Must be a String