GET /api/provisioning_templates
Lista szablonów zaopatrzenia

GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/provisioning_templates
Lista szablonów zaopatrzenia na system

GET /api/locations/:location_id/provisioning_templates
Lista szablonów zaopatrzenia na lokalizację

GET /api/organizations/:organization_id/provisioning_templates
Lista szablonów zaopatrzenia na organizację

Parametry

Nazwa parametru Opis
operatingsystem_id
opcjonalny

ID systemów operacyjnych

Validations:

 • Must be a String

location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/provisioning_templates/:id
Pokaż szczegóły szablonu

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/provisioning_templates
Utwórz szablon zaopatrzenia

Parametry

Nazwa parametru Opis
provisioning_template
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

provisioning_template[name]
wymagany

nazwa szablonu

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template[template]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template[snippet]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

provisioning_template[audit_comment]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template[template_kind_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

nie istotny dla snippetu

Validations:

 • Must be a number.

provisioning_template[template_combinations_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica szablonów kombinacji (hostgroup_id, environment_id)

Validations:

 • Must be an array of any type

provisioning_template[operatingsystem_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica ID systemów powiązanych z szablonem

Validations:

 • Must be an array of any type

provisioning_template[locked]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Czy szablon jest zablokowany do edycji

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

provisioning_template[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

provisioning_template[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/provisioning_templates/:id
Edytuj szablon zaopatrzenia

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

provisioning_template
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

provisioning_template[name]
opcjonalny

nazwa szablonu

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template[template]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template[snippet]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

provisioning_template[audit_comment]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template[template_kind_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

nie istotny dla snippetu

Validations:

 • Must be a number.

provisioning_template[template_combinations_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica szablonów kombinacji (hostgroup_id, environment_id)

Validations:

 • Must be an array of any type

provisioning_template[operatingsystem_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica ID systemów powiązanych z szablonem

Validations:

 • Must be an array of any type

provisioning_template[locked]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Czy szablon jest zablokowany do edycji

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

provisioning_template[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

provisioning_template[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


GET /api/provisioning_templates/revision

Parametry

Nazwa parametru Opis
version
opcjonalny

wersja szablonu

Validations:

 • Must be a String


DELETE /api/provisioning_templates/:id
Usuń szablon zaopatrzenia

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/provisioning_templates/build_pxe_default
Edytuj domyślne menu PXE dla wszystkich skonfigurowanych serwerów TFTP


POST /api/provisioning_templates/:id/clone
Sklonuj dostarczony szablon

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

provisioning_template
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

provisioning_template[name]
wymagany

nazwa szablonu

Validations:

 • Must be a String


GET /api/provisioning_templates/:id/export
Export a provisioning template to ERB

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.