Params

Param name Description
provisioning_template
required

Validations:

 • Must be a Hash

provisioning_template[name]
required

nom de la plantilla

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template[template]
required

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template[snippet]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

provisioning_template[audit_comment]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

provisioning_template[template_kind_id]
optional , nil allowed

no és rellevant per al fragment

Validations:

 • Must be a number.

provisioning_template[template_combinations_attributes]
optional , nil allowed

Array of template combinations (hostgroup_id, environment_id)

Validations:

 • Must be an array of any type

provisioning_template[operatingsystem_ids]
optional , nil allowed

Array of operating system IDs to associate with the template

Validations:

 • Must be an array of any type

provisioning_template[locked]
optional , nil allowed

Determina si una plantilla està bloquejada o no per a l'edició

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

provisioning_template[location_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els id. donats

Validations:

 • Must be an array of any type

provisioning_template[organization_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els id. donats.

Validations:

 • Must be an array of any type