GET /api/ptables
Llista totes les taules de particions

GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/ptables
Llista totes les taules de particions per a un sistema operatiu

GET /api/locations/:location_id/ptables
Llista totes les taules de particions per la ubicació

GET /api/organizations/:organization_id/ptables
Llista totes les taules de particions per a l'organització

Params

Param name Description
operatingsystem_id
optional

id. del sistema operatiu

Validations:

 • Must be a String

location_id
optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

search
optional

filtra els resultats

Validations:

 • Must be a String

order
optional

ordena els resultats

Validations:

 • Must be a String

page
optional

pagina els resultats

Validations:

 • Must be a String

per_page
optional

Nombre d'entrades per petició

Validations:

 • Must be a String


GET /api/ptables/:id
Mostra una taula de particions

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/ptables
Crea una taula de particions

Params

Param name Description
ptable
required

Validations:

 • Must be a Hash

ptable[name]
required

Validations:

 • Must be a String

ptable[layout]
required

Validations:

 • Must be a String

ptable[snippet]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

ptable[audit_comment]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

ptable[locked]
optional , nil allowed

Determina si una plantilla està bloquejada o no per a l'edició

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

ptable[os_family]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

ptable[operatingsystem_ids]
optional , nil allowed

Array of operating system IDs to associate with the partition table

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[host_ids]
optional , nil allowed

Array of host IDs to associate with the partition table

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[hostgroup_ids]
optional , nil allowed

Array of host group IDs to associate with the partition table

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[location_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els id. donats

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[organization_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els id. donats.

Validations:

 • Must be an array of any type


GET /api/ptables/revision

Params

Param name Description
version
optional

versió de la plantilla

Validations:

 • Must be a String


PUT /api/ptables/:id
Actualitza una taula de particions

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be a String

ptable
required

Validations:

 • Must be a Hash

ptable[name]
optional

Validations:

 • Must be a String

ptable[layout]
optional

Validations:

 • Must be a String

ptable[snippet]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

ptable[audit_comment]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

ptable[locked]
optional , nil allowed

Determina si una plantilla està bloquejada o no per a l'edició

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

ptable[os_family]
optional , nil allowed

Validations:

 • Must be a String

ptable[operatingsystem_ids]
optional , nil allowed

Array of operating system IDs to associate with the partition table

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[host_ids]
optional , nil allowed

Array of host IDs to associate with the partition table

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[hostgroup_ids]
optional , nil allowed

Array of host group IDs to associate with the partition table

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[location_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els id. donats

Validations:

 • Must be an array of any type

ptable[organization_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els id. donats.

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/ptables/:id
Suprimeix una taula de particions

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be a String


POST /api/ptables/:id/clone
Clona una plantilla

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

ptable
required

Validations:

 • Must be a Hash

ptable[name]
required

nom de la plantilla

Validations:

 • Must be a String


GET /api/ptables/:id/export
Export a partition template to ERB

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.