GET /api/puppetclasses
Llista totes les classes de Puppet

GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses
Llista totes les classes de Puppet per a un amfitrió

GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses
Llista totes les classes de Puppet per a un grup d'amfitrions

GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses
Llista totes les classes de Puppet per a un entorn

Params

Param name Description
host_id
optional

Id. de l'amfitrió

Validations:

 • Must be a String

hostgroup_id
optional

Id. del grup d'amfitrions

Validations:

 • Must be a String

environment_id
optional

id. de l'entorn

Validations:

 • Must be a String

search
optional

filtra els resultats

Validations:

 • Must be a String

order
optional

ordena els resultats

Validations:

 • Must be a String

page
optional

pagina els resultats

Validations:

 • Must be a String

per_page
optional

Nombre d'entrades per petició

Validations:

 • Must be a String


GET /api/puppetclasses/:id
Mostra una classe de Puppet

GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses/:id
Mostra una classe de Puppet per a l'amfitrió

GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses/:id
Mostra una classe de Puppet per a un grup d'amfitrions

GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:id
Mostra una classe de Puppet per a un entorn

Params

Param name Description
host_id
optional

Id. de l'amfitrió

Validations:

 • Must be a String

hostgroup_id
optional

Id. del grup d'amfitrions

Validations:

 • Must be a String

environment_id
optional

id. de l'entorn

Validations:

 • Must be a String

id
required

Id. de la classe de Puppet

Validations:

 • Must be a String


POST /api/puppetclasses
Crea una classe de Puppet

Params

Param name Description
puppetclass
required

Validations:

 • Must be a Hash

puppetclass[name]
required

Validations:

 • Must be a String


PUT /api/puppetclasses/:id
Actualitza una classe de Puppet

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be a String

puppetclass
required

Validations:

 • Must be a Hash

puppetclass[name]
optional

Validations:

 • Must be a String


DELETE /api/puppetclasses/:id
Suprimeix una classe de Puppet

Params

Param name Description
id
required

Validations:

 • Must be a String