GET /api/puppetclasses
Lista wszystkich klas Puppet

GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses
Lista wszystkich klas Puppet dla hosta

GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses
Lista wszystkich klas Puppet dla grupy hostów

GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses
Lista wszystkich klas Puppet dla środowiska

Parametry

Nazwa parametru Opis
host_id
opcjonalny

ID hostu

Validations:

 • Must be a String

hostgroup_id
opcjonalny

ID grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

environment_id
opcjonalny

ID środowiska

Validations:

 • Must be a String

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/puppetclasses/:id
Pokaż klasę Puppet

GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses/:id
Pokaż klasę Puppet dla hosta

GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses/:id
Pokaż klasę Puppet dla grupy hostów

GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:id
Pokaż klasę Puppet dla środowiska

Parametry

Nazwa parametru Opis
host_id
opcjonalny

ID hostu

Validations:

 • Must be a String

hostgroup_id
opcjonalny

ID grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

environment_id
opcjonalny

ID środowiska

Validations:

 • Must be a String

id
wymagany

ID klasy Puppet

Validations:

 • Must be a String


POST /api/puppetclasses
Utwórz klasę Puppet

Parametry

Nazwa parametru Opis
puppetclass
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

puppetclass[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String


PUT /api/puppetclasses/:id
Aktualizuj klasy Puppet

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String

puppetclass
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

puppetclass[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String


DELETE /api/puppetclasses/:id
Usuń klasę Puppet

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String