GET /api/realms
Lista domen

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/realms/:id
Pokaż domenę

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Numeryczny identyfikator lub nazwa domeny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/realms
Utwórz domenę

The name field is used for the name of the realm.

Parametry

Nazwa parametru Opis
realm
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

realm[name]
wymagany

Nazwa domeny, np EXAMPLE.COM

Validations:

 • Must be a String

realm[realm_proxy_id]
wymagany , nil dopuszczalny

Proxy ID to use within this realm

Validations:

 • Must be a number.

realm[realm_type]
wymagany

Typ domeny, np FreeIPA lub Active Directory

Validations:

 • Must be a String

realm[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

realm[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/realms/:id
Aktualizuj domenę

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

realm
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

realm[name]
opcjonalny

Nazwa domeny, np EXAMPLE.COM

Validations:

 • Must be a String

realm[realm_proxy_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Proxy ID to use within this realm

Validations:

 • Must be a number.

realm[realm_type]
opcjonalny

Typ domeny, np FreeIPA lub Active Directory

Validations:

 • Must be a String

realm[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

realm[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/realms/:id
Usuń domenę

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.