Parametry

Nazwa parametru Opis
role
wymagany

Validations:

  • Must be a Hash

role[name]
wymagany

Validations:

  • Must be a String

role[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Role description

Validations:

  • Must be a String

role[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

  • Must be an array of any type

role[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

  • Must be an array of any type