GET /api/settings
Llista tots els ajusts

Params

Param name Description
search
optional

filtra els resultats

Validations:

  • Must be a String

order
optional

ordena els resultats

Validations:

  • Must be a String

page
optional

pagina els resultats

Validations:

  • Must be a String

per_page
optional

Nombre d'entrades per peticiĆ³

Validations:

  • Must be a String


GET /api/settings/:id
Mostra un ajust

Params

Param name Description
id
required

Validations:

  • Must be a String


PUT /api/settings/:id
Actualitza un ajust

Params

Param name Description
id
required

Validations:

  • Must be a String

setting
required

Validations:

  • Must be a Hash

setting[value]
optional

Validations:

  • Must be a String