GET /api/settings
Lista wszystkich ustawień

Parametry

Nazwa parametru Opis
search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

  • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

  • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

  • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

  • Must be a String


GET /api/settings/:id
Pokaż ustawienia

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

  • Must be a String


PUT /api/settings/:id
Aktualizuj ustawienia

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

  • Must be a String

setting
wymagany

Validations:

  • Must be a Hash

setting[value]
opcjonalny

Validations:

  • Must be a String