GET /api/smart_class_parameters
Lista wszystkich parametrów klasy inteligentnych

GET /api/hosts/:host_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnych klasy dla konkretnego hosta

GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnej klasy dla określonej grupy hostów

GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnych klasy dla konkretnej klasy Puppet

GET /api/environments/:environment_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnych klasy dla konkretnego środowiska

GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters
Lista parametrów inteligentnych klasy dla określonego środowiska / Połączenie klasy Puppet

Parametry

Nazwa parametru Opis
host_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

hostgroup_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

puppetclass_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

environment_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

show_hidden
opcjonalny

Display hidden values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/smart_class_parameters/:id
Pokaż parametry inteligentnej klasy

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

show_hidden
opcjonalny

Display hidden values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0


PUT /api/smart_class_parameters/:id
Aktualizacja parametru inteligentnej klasy

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

smart_class_parameter
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_class_parameter[override]
opcjonalny

Czy inteligentna wartość parametru klasy jest zarządzana przez Foreman

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_class_parameter[description]
opcjonalny

Opis inteligentnej klasy

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[default_value]
opcjonalny

Warto używać, gdy nie ma dopasowania

Validations:

 • Must be one of: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json.

smart_class_parameter[hidden_value]
opcjonalny

Gdy upoważniony parametr jest ukryty e UI

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_class_parameter[use_puppet_default]
opcjonalny

Deprecated, please use omit

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_class_parameter[omit]
opcjonalny

Foreman will not send this parameter in classification output. Puppet will use the value defined in the Puppet manifest for this parameter

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_class_parameter[path]
opcjonalny

Kolejność, w jakiej wartości są rozwiązane

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[validator_type]
opcjonalny

Rodzaje walidacji wartości

Validations:

 • Must be one of: regexp, list.

smart_class_parameter[validator_rule]
opcjonalny

Służy do wymuszenia pewnych wartości dla wartości parametrów

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[override_value_order]
opcjonalny

Kolejność, w jakiej wartości są rozwiązane

Validations:

 • Must be a String

smart_class_parameter[parameter_type]
opcjonalny

Rodzaje wartości zmiennych

Validations:

 • Must be one of: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json.

smart_class_parameter[required]
opcjonalny

Jeśli to prawda, zgłosi błąd, jeśli nie ma wartości domyślnej ani podanej dopasowanej wartości

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_class_parameter[merge_overrides]
opcjonalny

Scalanie wszystkie pasujących wartości (tylko tablica / typ hash)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_class_parameter[merge_default]
opcjonalny

Dołącz wartość domyślną podczas łączenia wszystkich pasujących wartości

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_class_parameter[avoid_duplicates]
opcjonalny

Usuń zduplikowane wartości (tylko typ tablicowy)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0