POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses
Importowanie klas puppet z puppet proxy.

POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses
Import klas puppet ze środowiska puppet proxy.

POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses
Import klas puppet ze środowiska puppet proxy.

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

smart_proxy_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

environment_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

dryrun
opcjonalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

except
opcjonalny

Opcjonalnie oddzielony przecinkami ciąg zawierający albo “nowy”, “zaktualizowane” lub “przestarzałe”, który służy do ograniczania zaimportowanych klas puppet

Validations:

 • Must be a String


GET /api/smart_proxies
Lista wszystkich inteligentnych proxy

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/smart_proxies/:id
Pokaż inteligentne proxy

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/smart_proxies
Tworzenie inteligentnych proxy

Parametry

Nazwa parametru Opis
smart_proxy
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_proxy[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[url]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

smart_proxy[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/smart_proxies/:id
Aktualizacja inteligentnych proxy

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_proxy[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[url]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

smart_proxy[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

smart_proxy[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/smart_proxies/:id
Usuń inteligentnego proxy

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String


PUT /api/smart_proxies/:id/refresh
Odśwież inteligentne funkcje proxy

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be a String