GET /api/smart_variables
Lista wszystkich zmiennych inteligentnych

GET /api/hosts/:host_id/smart_variables
Lista zmiennych inteligentnych dla konkretnego hosta

GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_variables
Lista zmiennych inteligentnych dla określonej grupy hostów

GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_variables
Lista zmiennych inteligentnych dla określonej klasy Puppet

Parametry

Nazwa parametru Opis
host_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

hostgroup_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

puppetclass_id
opcjonalny

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

show_hidden
opcjonalny

Display hidden values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/smart_variables/:id
Pokaż zmienną inteligentną

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

show_hidden
opcjonalny

Display hidden values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0


POST /api/smart_variables
Tworzenie zmiennej inteligentnych

Parametry

Nazwa parametru Opis
smart_variable
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_variable[variable]
wymagany

Nazwa zmiennej

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[puppetclass_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Klasa ID Puppet

Validations:

 • Must be a number.

smart_variable[default_value]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Domyślna wartość zmiennej

Validations:

 • Must be one of: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json.

smart_variable[hidden_value]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Gdy upoważniony parametr jest ukryty e UI

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_variable[override_value_order]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Kolejność, w jakiej wartości są rozwiązane

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Opis zmiennej

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[validator_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Rodzaje walidacji wartości

Validations:

 • Must be one of: regexp, list.

smart_variable[validator_rule]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Służy do wymuszenia pewnych wartości dla wartości parametrów

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[variable_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Rodzaje wartości zmiennych

Validations:

 • Must be one of: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json.

smart_variable[merge_overrides]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Scalanie wszystkie pasujących wartości (tylko tablica / typ hash)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_variable[merge_default]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dołącz wartość domyślną podczas łączenia wszystkich pasujących wartości

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_variable[avoid_duplicates]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Usuń zduplikowane wartości (tylko typ tablicowy)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0


PUT /api/smart_variables/:id
Zaktualizuj zmienną inteligentną

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

smart_variable
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

smart_variable[variable]
opcjonalny

Nazwa zmiennej

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[puppetclass_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Klasa ID Puppet

Validations:

 • Must be a number.

smart_variable[default_value]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Domyślna wartość zmiennej

Validations:

 • Must be one of: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json.

smart_variable[hidden_value]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Gdy upoważniony parametr jest ukryty e UI

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_variable[override_value_order]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Kolejność, w jakiej wartości są rozwiązane

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Opis zmiennej

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[validator_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Rodzaje walidacji wartości

Validations:

 • Must be one of: regexp, list.

smart_variable[validator_rule]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Służy do wymuszenia pewnych wartości dla wartości parametrów

Validations:

 • Must be a String

smart_variable[variable_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Rodzaje wartości zmiennych

Validations:

 • Must be one of: string, boolean, integer, real, array, hash, yaml, json.

smart_variable[merge_overrides]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Scalanie wszystkie pasujących wartości (tylko tablica / typ hash)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_variable[merge_default]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dołącz wartość domyślną podczas łączenia wszystkich pasujących wartości

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

smart_variable[avoid_duplicates]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Usuń zduplikowane wartości (tylko typ tablicowy)

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0


DELETE /api/smart_variables/:id
Usuń zmienną inteligentną

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.