GET /api/subnets
Lista podsieci

GET /api/domains/:domain_id/subnets
Lista podsieci dla domeny

GET /api/locations/:location_id/subnets
Lista podsieci w danej lokalizacji

GET /api/organizations/:organization_id/subnets
Lista podsieci na organizację

Parametry

Nazwa parametru Opis
domain_id
opcjonalny

Identyfikator kategorii

Validations:

 • Must be a String

location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/subnets/:id
Pokaż podsieć

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

show_hidden_parameters
opcjonalny

Display hidden parameter values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0


POST /api/subnets
Tworzenie podsieci

Parametry

Nazwa parametru Opis
subnet
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

subnet[name]
wymagany

Nazwa podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Subnet description

Validations:

 • Must be a String

subnet[network_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Type or protocol, IPv4 or IPv6, defaults to IPv4

Validations:

 • Must be one of: IPv4, IPv6.

subnet[network]
wymagany

sieć podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[mask]
wymagany

Maska dla tej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[gateway]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Primary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_primary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Primary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_secondary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Secondary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[ipam]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tryb autosugestii adresu IP dla tej podsieci, poprawnymi wartościami są \ “DHCP ", \ ”Internal DB ", \ “Żadne "

Validations:

 • Must be a String

subnet[from]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Początkowy adres IP dla autosugestii IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[to]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Końcowy adres IP dla autosugestii IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[vlanid]
opcjonalny , nil dopuszczalny

VLAN ID dla tej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[domain_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dziedziny, w których ta podsieć jest częścią

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[dhcp_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DHCP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[tftp_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

TFTP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[dns_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DNS Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[boot_mode]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Domyślny tryb startowy dla interfejsów przypisanych do danej podsieci, poprawnymi wartościami są “Static ”, “DHCP”

Validations:

 • Must be a String

subnet[subnet_parameters_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica parametrów (name, value)

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/subnets/:id
Aktualizacja podsieci

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Numeryczny identyfikator podsieci

Validations:

 • Must be a number.

subnet
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

subnet[name]
opcjonalny

Nazwa podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Subnet description

Validations:

 • Must be a String

subnet[network_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Type or protocol, IPv4 or IPv6, defaults to IPv4

Validations:

 • Must be one of: IPv4, IPv6.

subnet[network]
opcjonalny

sieć podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[mask]
opcjonalny

Maska dla tej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[gateway]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Primary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_primary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Primary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_secondary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Secondary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[ipam]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tryb autosugestii adresu IP dla tej podsieci, poprawnymi wartościami są \ “DHCP ", \ ”Internal DB ", \ “Żadne "

Validations:

 • Must be a String

subnet[from]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Początkowy adres IP dla autosugestii IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[to]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Końcowy adres IP dla autosugestii IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[vlanid]
opcjonalny , nil dopuszczalny

VLAN ID dla tej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[domain_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dziedziny, w których ta podsieć jest częścią

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[dhcp_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DHCP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[tftp_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

TFTP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[dns_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DNS Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[boot_mode]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Domyślny tryb startowy dla interfejsów przypisanych do danej podsieci, poprawnymi wartościami są “Static ”, “DHCP”

Validations:

 • Must be a String

subnet[subnet_parameters_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica parametrów (name, value)

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type


DELETE /api/subnets/:id
Usuń podsieć

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Numeryczny identyfikator podsieci

Validations:

 • Must be a number.


GET /api/subnets/:id/freeip
Provides an unused IP address in this subnet

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

mac
opcjonalny

MAC address to reuse the IP for this host

Validations:

 • Must be a String

excluded_ips
opcjonalny

IP addresses that should be excluded from suggestion

Validations:

 • Must be an array of any type