Params

Param name Description
subnet
required

Validations:

 • Must be a Hash

subnet[name]
required

Nom de la subxarxa

Validations:

 • Must be a String

subnet[description]
optional , nil allowed

Subnet description

Validations:

 • Must be a String

subnet[network_type]
optional , nil allowed

Type or protocol, IPv4 or IPv6, defaults to IPv4

Validations:

 • Must be one of: IPv4, IPv6.

subnet[network]
required

Subnet network

Validations:

 • Must be a String

subnet[mask]
required

Màscara de xarxa per a aquesta subxarxa

Validations:

 • Must be a String

subnet[gateway]
optional , nil allowed

DNS primari per a aquesta subxarxa

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_primary]
optional , nil allowed

DNS primari per a aquesta subxarxa

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_secondary]
optional , nil allowed

DNS secundari per a aquesta subxarxa

Validations:

 • Must be a String

subnet[ipam]
optional , nil allowed

IP Address auto suggestion mode for this subnet, valid values are “DHCP”, “Internal DB”, “None”

Validations:

 • Must be a String

subnet[from]
optional , nil allowed

Adreça IP inicial per a l'autosuggestió de la IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[to]
optional , nil allowed

Adreça IP final per a l'autosuggestió de la IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[vlanid]
optional , nil allowed

ID de la VLAN per a aquesta subxarxa

Validations:

 • Must be a String

subnet[domain_ids]
optional , nil allowed

Dominis als quals aquesta subxarxa en forma part

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[dhcp_id]
optional , nil allowed

DHCP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[tftp_id]
optional , nil allowed

TFTP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[dns_id]
optional , nil allowed

DNS Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[boot_mode]
optional , nil allowed

Mode d'arrencada per defecte per a les interfícies assignades a aquesta subxarxa, els valors vàlids són «Static» i «DHCP»

Validations:

 • Must be a String

subnet[subnet_parameters_attributes]
optional , nil allowed

Array of parameters (name, value)

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[location_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els id. donats

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[organization_ids]
optional , nil allowed

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els id. donats.

Validations:

 • Must be an array of any type