Parametry

Nazwa parametru Opis
subnet
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

subnet[name]
wymagany

Nazwa podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[description]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Subnet description

Validations:

 • Must be a String

subnet[network_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Type or protocol, IPv4 or IPv6, defaults to IPv4

Validations:

 • Must be one of: IPv4, IPv6.

subnet[network]
wymagany

sieć podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[mask]
wymagany

Maska dla tej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[gateway]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Primary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_primary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Primary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[dns_secondary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Secondary DNS dla danej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[ipam]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tryb autosugestii adresu IP dla tej podsieci, poprawnymi wartościami są \ “DHCP ", \ ”Internal DB ", \ “Żadne "

Validations:

 • Must be a String

subnet[from]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Początkowy adres IP dla autosugestii IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[to]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Końcowy adres IP dla autosugestii IP

Validations:

 • Must be a String

subnet[vlanid]
opcjonalny , nil dopuszczalny

VLAN ID dla tej podsieci

Validations:

 • Must be a String

subnet[domain_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dziedziny, w których ta podsieć jest częścią

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[dhcp_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DHCP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[tftp_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

TFTP Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[dns_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DNS Proxy ID to use within this subnet

Validations:

 • Must be a number.

subnet[boot_mode]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Domyślny tryb startowy dla interfejsów przypisanych do danej podsieci, poprawnymi wartościami są “Static ”, “DHCP”

Validations:

 • Must be a String

subnet[subnet_parameters_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tablica parametrów (name, value)

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

subnet[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type