Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Numeryczny identyfikator podsieci

Validations:

  • Must be a number.