Parametry

Nazwa parametru Opis
auth_source_ldap_id
opcjonalny

Identyfikator źródła uwierzytelniania LDAP

Validations:

  • Must be a String

usergroup_id
opcjonalny

Identyfikator grupy użytkowników

Validations:

  • Must be a String

role_id
opcjonalny

ID roli

Validations:

  • Must be a String

location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

  • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

  • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

  • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

  • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

  • Must be a String