Foreman API v2 jest aktualnie domyślną wersją API.

Zasoby

Architectures

Zasób Opis
GET /api/architectures Lista wszystkich architektur
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/architectures Wszystkie architektury dla danego systemu
GET /api/architectures/:id Pokaż architekturę
POST /api/architectures Stwórz architekturę
PUT /api/architectures/:id Zaktualizuj architekturę
DELETE /api/architectures/:id Usuń architekturę

Audits

Zasób Opis
GET /api/audits Lista wszystkich kontroli
GET /api/hosts/:host_id/audits Lista wszystkich kontroli dla danego hosta
GET /api/audits/:id Pokaż kontrole

Auth source externals

Zasób Opis
GET /api/auth_source_externals List external authentication sources
GET /api/locations/:location_id/auth_source_externals List external authentication sources per location
GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_externals List external authentication sources per organization
GET /api/auth_source_externals/:id Show an external authentication source
PUT /api/auth_source_externals/:id Update an external authentication source

Auth source internals

Zasób Opis
GET /api/auth_source_internals List internal authentication sources
GET /api/auth_source_internals/:id Show an internal authentication source

Auth source ldaps

Zasób Opis
GET /api/auth_source_ldaps Lista wszystkich źródeł autentyfikacji źródeł LDAP
GET /api/locations/:location_id/auth_source_ldaps List LDAP authentication sources per location
GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_ldaps List LDAP authentication sources per organization
GET /api/auth_source_ldaps/:id Pokaż źródła autentyfikacji LDAP
POST /api/auth_source_ldaps Utwórz źródło autentyfikacji serwera LDAP
PUT /api/auth_source_ldaps/:id Aktualizuj źródło autentyfikacji serwera LDAP
PUT /api/auth_source_ldaps/:id/test Test połączenia LDAP
DELETE /api/auth_source_ldaps/:id Usuń źródło autentyfikacji serwera LDAP

Auth sources

Zasób Opis
GET /api/auth_sources List all authentication sources
GET /api/locations/:location_id/auth_sources List all authentication sources per location
GET /api/organizations/:organization_id/auth_sources List all authentication sources per organization

Autosign

Zasób Opis
GET /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign Lista wszystkich podpisanych przez siebie wpisów
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign Create autosign entry
DELETE /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign/:id Delete autosign entry

Bookmarks

Zasób Opis
GET /api/bookmarks Lista wszystkich zakładek
GET /api/bookmarks/:id Pokaż zakładki
POST /api/bookmarks Utwórz zakładkę
PUT /api/bookmarks/:id Aktualizuj zakładkę
DELETE /api/bookmarks/:id Usuń zakładkę

Common parameters

Zasób Opis
GET /api/common_parameters List all global parameters
GET /api/common_parameters/:id Pokaż parametr globalny
POST /api/common_parameters Utwórz parametr globalny
PUT /api/common_parameters/:id Aktualizuj parametr globalny
DELETE /api/common_parameters/:id Usuń parametr globalny

Compute attributes

Zasób Opis
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes List of compute attributes for provided compute profile and compute resource
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes List of compute attributes for provided compute profile and compute resource
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes List of compute attributes for compute resource
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes List of compute attributes for compute profile
GET /api/compute_attributes/:id List of compute attributes
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes Utwórz zbiór atrybutów obliczeniowych
POST /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes Utwórz zbiór atrybutów obliczeniowych
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes Utwórz zbiór atrybutów obliczeniowych
POST /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes Utwórz zbiór atrybutów obliczeniowych
POST /api/compute_attributes Utwórz zbiór atrybutów obliczeniowych
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Aktualizuj zbiór atrybutów
PUT /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Aktualizuj zbiór atrybutów
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Aktualizuj zbiór atrybutów
PUT /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Aktualizuj zbiór atrybutów
PUT /api/compute_attributes/:id Aktualizuj zbiór atrybutów

Compute profiles

Zasób Opis
GET /api/compute_profiles Lista profili obliczeń
GET /api/compute_profiles/:id Pokaż profil obliczeń
POST /api/compute_profiles Utwórz profil obliczeń
PUT /api/compute_profiles/:id Edytuj profil obliczeń
DELETE /api/compute_profiles/:id Usuń profil obliczeń

Compute resources

Zasób Opis
GET /api/compute_resources Lista wszystkich zasobów obliczeniowych
GET /api/compute_resources/:id Pokaż zasoby obliczeniowe
POST /api/compute_resources Utwórz zasób
PUT /api/compute_resources/:id Edytuj zasób
DELETE /api/compute_resources/:id Usuń zasób
GET /api/compute_resources/:id/available_images Lista dostępnych obrazów dla danego zasobu
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters Lista dostępnych klastrów dla danego zasobu
GET /api/compute_resources/:id/available_flavors Lista dostępnych wariantów dla danego zasobu
GET /api/compute_resources/:id/available_folders Lista dostępnych folderów dla danego zasobu
GET /api/compute_resources/:id/available_zones Lista dostępnych stref dla danego zasobu
GET /api/compute_resources/:id/available_networks Lista dostępnych sieci dla danego zasobu
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_networks Lista dostępnych sieci dla klastra zasobów
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_resource_pools Lista puli zasobów dla klastra
GET /api/compute_resources/:id/storage_domains/:storage_domain_id Lista atrybutów dla danego zasobu
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains Lista domen przechowywania dla zasobu obliczeniowego
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains/:storage_domain Lista atrybutów dla danego zasobu
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_storage_domains Lista domen przechowywania dla zasobu obliczeniowego
GET /api/compute_resources/:id/storage_pods/:storage_pod_id Lista atrybutów dla danego zasobu pod
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods Lista dostępnych pod dla zasobów obliczeniowych
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods/:storage_pod Lista atrybutów dla danego zasobu pod
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_storage_pods Lista dostępnych pod dla zasobów obliczeniowych
GET /api/compute_resources/:id/available_security_groups Lista dostępnych grup zabezpieczeń dla zasobu
PUT /api/compute_resources/:id/associate Skojarzone maszyny wirtualne z hostami
PUT /api/compute_resources/:id/refresh_cache Refresh Compute Resource Cache

Config groups

Zasób Opis
GET /api/config_groups Lista wszystkich grup konfiguracji
GET /api/config_groups/:id Pokaż grupę konfiguracji
POST /api/config_groups Utwórz grupę konfiguracji
PUT /api/config_groups/:id Edytuj grupę konfiguracji
DELETE /api/config_groups/:id Usuń grupę konfiguracji

Config reports

Zasób Opis
GET /api/config_reports Lista wszystkich raportów
GET /api/config_reports/:id Pokaż raport
POST /api/config_reports Utwórz raport
DELETE /api/config_reports/:id Usuń raport
GET /api/hosts/:host_id/config_reports/last Pokaż ostatni raport dla hosta

Config templates

Zasób Opis
GET /api/config_templates Lista szablonów zaopatrzenia
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/config_templates Lista szablonów zaopatrzenia na system
GET /api/locations/:location_id/config_templates Lista szablonów zaopatrzenia na lokalizację
GET /api/organizations/:organization_id/config_templates Lista szablonów zaopatrzenia na organizację
GET /api/config_templates/:id Pokaż szczegóły szablonu
POST /api/config_templates Utwórz szablon zaopatrzenia
PUT /api/config_templates/:id Edytuj szablon zaopatrzenia
GET /api/config_templates/revision
DELETE /api/config_templates/:id Usuń szablon zaopatrzenia
POST /api/config_templates/build_pxe_default Edytuj domyślne menu PXE dla wszystkich skonfigurowanych serwerów TFTP
POST /api/config_templates/:id/clone Sklonuj dostarczony szablon

Dashboard

Zasób Opis
GET /api/dashboard Wyświetl szczegóły dashboardu

Domains

Zasób Opis
GET /api/domains Lista domen
GET /api/subnets/:subnet_id/domains Lista domen na podsieć
GET /api/locations/:location_id/domains Lista doment na lokalizację
GET /api/organizations/:organization_id/domains Lista domen na organizację
GET /api/domains/:id Pokaż domenę
POST /api/domains Utwórz domenę
PUT /api/domains/:id Edytuj domenę
DELETE /api/domains/:id Usuń domenę

Environments

Zasób Opis
POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses Import klas puppet ze środowiska puppet proxy.
POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import klas puppet ze środowiska puppet proxy.
GET /api/environments Lista wszystkich środowisk
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/environments Lista środowisk klasy Puppet
GET /api/locations/:location_id/environments Lista środowisk na lokalizację
GET /api/organizations/:organization_id/environments Lista środowisk na organizację
GET /api/environments/:id Pokaż środowisko
POST /api/environments Utwórz środowisko
PUT /api/environments/:id Edytuj środowisko
DELETE /api/environments/:id Usuń środowisko

External usergroups

Zasób Opis
GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups Lista wszystkich zewnętrznych grup użytkowników dla grupy użytkowników
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups Lista wszystkich zewnętrznych grup użytkowników dla źródła uwierzytelniania LDAP
GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Pokaż zewnętrzną grupę użytkowników dla grupy użytkowników
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups/:id Pokaż zewnętrzną grupę użytkowników dla źródła uwierzytelniania LDAP
POST /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups Utwórz zewnętrzną grupę użytkowników powiązaną z grupą użytkowników
PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Aktualizuj zewnętrzną grupę użytkowników
PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id/refresh Odśwież zewnętrzną grupę użytkowników
DELETE /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Usuń zewnętrzną grupę użytkowników

Fact values

Zasób Opis
GET /api/fact_values Lista wszystkich faktycznych wartości
GET /api/hosts/:host_id/facts Lista wszystkich faktycznych wartości danych hostów

Filters

Zasób Opis
GET /api/filters Lista wszystkich filtrów
GET /api/filters/:id Pokaż filtry
POST /api/filters Utwórz filtr
PUT /api/filters/:id Aktualizuj filtr
DELETE /api/filters/:id Usuń filtr

Home

Zasób Opis
GET /api Pokaż dostępne linki API
GET /api/status Pokaż status

Host classes

Zasób Opis
GET /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids Lista wszystkich ID klasy Puppet dla hostów
POST /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids Dodaj klasę Puppet do hostu
DELETE /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids/:id Usuń klasę Puppet z hostu

Hostgroup classes

Zasób Opis
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids Lista wszystkich ID klasy Puppet dla grupy hostów
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids Dodaj klasę Puppeta do grupy hostów
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids/:id Usuń klasę Puppet z grupy hostów

Hostgroups

Zasób Opis
GET /api/hostgroups Lista wszystkich grup hostów
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/hostgroups Lista wszystkich grup hostów dla jednej klasy Puppet
GET /api/locations/:location_id/hostgroups Lista wszystkich grup hostów na lokację
GET /api/organizations/:organization_id/hostgroups Lista wszystkich grup hostów na organizację
GET /api/hostgroups/:id Pokaż grupę hostów
POST /api/hostgroups Utwórz grupę hostów
PUT /api/hostgroups/:id Aktualizuj grupę hostów
DELETE /api/hostgroups/:id Usuń grupę hostów
POST /api/hostgroups/:id/clone Sklonuj grupę hostów
PUT /api/hostgroups/:id/rebuild_config Odbuduj configurację orkiestracji

Hosts

Zasób Opis
GET /api/hosts Lista wszystkich hostów
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/hosts Lista wszystkich hostów dla danej grupy
GET /api/locations/:location_id/hosts Lista hostów na lokalizację
GET /api/organizations/:organization_id/hosts Lista hostów na organizację
GET /api/environments/:environment_id/hosts Lista hostów na środowisko
GET /api/hosts/:id Pokaż host
POST /api/hosts Utwórz host
PUT /api/hosts/:id Aktualizuj host
DELETE /api/hosts/:id Usuń host
GET /api/hosts/:id/enc Get ENC values of host
GET /api/hosts/:id/status Pokaż status konfiguracji hosta
GET /api/hosts/:id/status/:type Pokaż status hosta
GET /api/hosts/:id/vm_compute_attributes Podaj atrybuty vm hosta
PUT /api/hosts/:id/disassociate Oddzielony host od VM
PUT /api/hosts/:id/power Uruchom operację zasilania hosta
GET /api/hosts/:id/power Fetch the status of whether the host is powered on or not. Supported hosts are VMs and physical hosts with BMCs.
PUT /api/hosts/:id/boot Uruchamianie hosta z określonego urządzenia
POST /api/hosts/facts Wyślij informacje dla hosta, tworząc go w razie potrzeby
PUT /api/hosts/:id/rebuild_config Odbuduj configurację orkiestracji
GET /api/hosts/:id/template/:kind Podgląd zawartości renderowanego szablonu dostawy

Http proxies

Zasób Opis
GET /api/http_proxies List of HTTP Proxies
GET /api/http_proxies/:id Show an HTTP Proxy
POST /api/http_proxies Create an HTTP Proxy
PUT /api/http_proxies/:id Update an HTTP Proxy
DELETE /api/http_proxies/:id Delete an HTTP Proxy

Images

Zasób Opis
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/images Lista wszystkich obrazów dla zasobów obliczeniowych
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/images Lista wszystkich obrazów dla systemu operacyjnego
GET /api/architectures/:architecture_id/images Lista wszystkich obrazów dla architektury
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Pokaż obraz
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/images/:id Pokaż obraz
GET /api/architectures/:architecture_id/images/:id Pokaż obraz
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/images Pokaż obraz
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Aktualizuj obraz
DELETE /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Usuń obraz

Interfaces

Zasób Opis
GET /api/hosts/:host_id/interfaces Lista wszystkich interfejsów hostu
GET /api/domains/:domain_id/interfaces Lista wszystkich interfejsów domeny
GET /api/subnets/:subnet_id/interfaces Lista wszystkich interfejsów podsieci
GET /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Pokaż interfejs dla hosta
POST /api/hosts/:host_id/interfaces Utwórz interfejs na hoście
PUT /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Aktualizuj interfejs hosta
DELETE /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Usuń interfejs z hosta

Locations

Zasób Opis
GET /api/locations List all locations
GET /api/locations/:id Show a location
POST /api/locations Create a location
PUT /api/locations/:id Update a location
DELETE /api/locations/:id Delete a location

Mail notifications

Zasób Opis
GET /api/mail_notifications Lista adresów e-mail do powiadamiania
GET /api/mail_notifications/:id Pokaż mailowe powiadomienia

Media

Zasób Opis
GET /api/media Lista wszystkich nośników instalacyjnych
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/media Lista wszystkich nośników instalacyjnych dla danego systemu
GET /api/locations/:location_id/media Lista wszystkich nośników w zależności od miejsca
GET /api/organizations/:organization_id/media Lista wszystkich nośników w zależności od organizacji
GET /api/media/:id Pokaż nośnik
POST /api/media Utwórz nośnik
PUT /api/media/:id Aktualizuj nośnik
DELETE /api/media/:id Usuń nośnik

Models

Zasób Opis
GET /api/models Lista modeli sprzętu
GET /api/models/:id Pokaż model sprzętu
POST /api/models Utwórz model sprzętu
PUT /api/models/:id Aktualizuj model sprzętu
DELETE /api/models/:id Usuń model sprzętu

Operating systems

Zasób Opis
GET /api/operatingsystems Lista systemów operacyjnych
GET /api/architectures/:architecture_id/operatingsystems Lista systemów operacyjnych dla zagnieżdżonej architektury
GET /api/media/:medium_id/operatingsystems Lista wszystkich systemów operacyjnych, w zagnieżdżonym nośniku
GET /api/ptables/:ptable_id/operatingsystems Lista wszystkich systemów operacyjnych, w zagnieżdżonej tabeli partycji
GET /api/config_templates/:config_template_id/operatingsystems Lista wszystkich systemów operacyjnych, w zagnieżdżonym szablonie dostawy
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/operatingsystems Lista wszystkich systemów operacyjnych, w zagnieżdżonym szablonie dostawy
GET /api/operatingsystems/:id Pokaż system operacyjny
POST /api/operatingsystems Tworzenie systemu operacyjnego
PUT /api/operatingsystems/:id Aktualizacja systemu operacyjnego
DELETE /api/operatingsystems/:id Usuwanie systemu operacyjnego
GET /api/operatingsystems/:id/bootfiles Lista plików rozruchowych dla systemu operacyjnego

Organizations

Zasób Opis
GET /api/organizations List all organizations
GET /api/organizations/:id Show an organization
POST /api/organizations Create an organization
PUT /api/organizations/:id Update an organization
DELETE /api/organizations/:id Delete an organization

Os default templates

Zasób Opis
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates Lista domyślnej kombinacji szablonów dla systemu operacyjnego
GET /api/config_templates/:config_template_id/os_default_templates Lista systemów operacyjnych, gdzie ten szablon jest ustawiony jako domyślny
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/os_default_templates Lista systemów operacyjnych, gdzie ten szablon jest ustawiony jako domyślny
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Pokaż kombinację domyślnego szablonu dla systemu operacyjnego
POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates Tworzenie dla systemu operacyjnego kombinacji domyślnych szablonów
PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Aktualizacja kombinacji domyślnych szablonów dla systemu operacyjnego
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Usuń kombinację domyślnych szablonów dla systemu operacyjnego

Override values

Zasób Opis
GET /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values Lista nadpisanych wartości dla konkretnej smart variable
GET /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values Lista nadpisanych wartości dla konkretnego parametru smart class
GET /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Pokaż wartość nadpisaną dla określonej smart variable
GET /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Pokaż wartość nadpisaną dla konkretnego parametru inteligentnej klasy
POST /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values Utwórz wartość nadpisaną dla określanej smart variable
POST /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values Utwórz wartość nadpisaną dla konkretnego parametru inteligentnej klasy
PUT /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Aktualizuj wartość nadpisaną dla określanej smart variable
PUT /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Aktualizuj wartość nadpisaną dla konkretnego parametru inteligentnej klasy
DELETE /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Usuń wartość nadpisaną dla określanej smart variable
DELETE /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Usuń wartość nadpisaną dla konkretnego parametru inteligentnej klasy

Parameters

Zasób Opis
GET /api/hosts/:host_id/parameters Lista parametrów hosta
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Lista parametrów dla grupy hostów
GET /api/domains/:domain_id/parameters Lista parametrów domeny
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Lista parametrów dla systemu operacyjnego
GET /api/locations/:location_id/parameters Lista parametrów domeny
GET /api/organizations/:organization_id/parameters Lista wszystkich parametrów dla organizacji
GET /api/subnets/:subnet_id/parameters List all parameters for a subnet
GET /api/hosts/:host_id/parameters/:id Pokaż zagnieżdżony parametr dla hosta
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Pokaż zagnieżdżony parametr dla grupy hostów
GET /api/domains/:domain_id/parameters/:id Pokaż zagnieżdżony parametr dla domeny
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Pokaż zagnieżdżony parametr dla systemu operacyjnego
GET /api/locations/:location_id/parameters/:id Pokaż zagnieżdżony parametr dla lokalizacji
GET /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Pokaż zagnieżdżony parametr dla organizacji
GET /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Show a nested parameter for a subnet
POST /api/hosts/:host_id/parameters Tworzenie zagnieżdżonego parametru dla hosta
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Tworzenie zagnieżdżonego parametru dla grupy hostów
POST /api/domains/:domain_id/parameters Tworzenie zagnieżdżonego parametru dla domeny
POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Tworzenie zagnieżdżonego parametru dla systemu operacyjnego
POST /api/locations/:location_id/parameters Tworzenie zagnieżdżonego parametru dla lokalizacji
POST /api/organizations/:organization_id/parameters Tworzenie zagnieżdżonego parametru dla organizacji
POST /api/subnets/:subnet_id/parameters Create a nested parameter for a subnet
PUT /api/hosts/:host_id/parameters/:id Aktualizacja zagnieżdżonego parametru dla hosta
PUT /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Aktualizacja zagnieżdżonego parametru dla grupy hostów
PUT /api/domains/:domain_id/parameters/:id Aktualizacja zagnieżdżonego parametru dla domeny
PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Aktualizacja zagnieżdżonego parametru dla systemu operacyjnego
PUT /api/locations/:location_id/parameters/:id Aktualizacja zagnieżdżonego parametru dla lokalizacji
PUT /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Aktualizacja zagnieżdżonego parametru dla organizacji
PUT /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Update a nested parameter for a subnet
DELETE /api/hosts/:host_id/parameters/:id Usuń zagnieżdżony parametr dla hosta
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Usuń zagnieżdżony parametr dla grupy hostów
DELETE /api/domains/:domain_id/parameters/:id Usuwanie zagnieżdżonego parametru dla domeny
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Usuwanie zagnieżdżonego parametru dla systemu operacyjnego
DELETE /api/locations/:location_id/parameters/:id Usuwanie zagnieżdżonego parametru dla lokalizacji
DELETE /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Usuwanie zagnieżdżonego parametru dla organizacji
DELETE /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Delete a nested parameter for a subnet
DELETE /api/hosts/:host_id/parameters Usuń wszystkie zagnieżdżone parametry hosta
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Usuń wszystkie zagnieżdżone parametry dla grupy hostów
DELETE /api/domains/:domain_id/parameters Usuń wszystkie zagnieżdżone parametry dla domeny
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Usuń wszystkie zagnieżdżone parametry systemu operacyjnego
DELETE /api/locations/:location_id/parameters Usuń wszystkie zagnieżdżone parametry dla lokalizacji
DELETE /api/organizations/:organization_id/parameters Usuń wszystkie zagnieżdżone parametry dla organizacji
DELETE /api/subnets/:subnet_id/parameters Delete all nested parameters for a subnet

Permissions

Zasób Opis
GET /api/permissions Lista wszystkich uprawnień
GET /api/permissions/:id Pokaż pozwolenie
GET /api/permissions/resource_types List available resource types

Personal access tokens

Zasób Opis
GET /api/users/:user_id/personal_access_tokens List all Personal Access Tokens for a user
GET /api/users/:user_id/personal_access_tokens/:id Show a Personal Access Token for a user
POST /api/users/:user_id/personal_access_tokens Create a Personal Access Token for a user
DELETE /api/users/:user_id/personal_access_tokens/:id Revoke a Personal Access Token for a user

Plugins

Zasób Opis
GET /api/plugins Lista zainstalowanych wtyczek

Provisioning templates

Zasób Opis
GET /api/provisioning_templates Lista szablonów zaopatrzenia
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/provisioning_templates Lista szablonów zaopatrzenia na system
GET /api/locations/:location_id/provisioning_templates Lista szablonów zaopatrzenia na lokalizację
GET /api/organizations/:organization_id/provisioning_templates Lista szablonów zaopatrzenia na organizację
GET /api/provisioning_templates/:id Pokaż szczegóły szablonu
POST /api/provisioning_templates Utwórz szablon zaopatrzenia
POST /api/provisioning_templates/import Import a provisioning template
PUT /api/provisioning_templates/:id Edytuj szablon zaopatrzenia
GET /api/provisioning_templates/revision
DELETE /api/provisioning_templates/:id Usuń szablon zaopatrzenia
POST /api/provisioning_templates/build_pxe_default Edytuj domyślne menu PXE dla wszystkich skonfigurowanych serwerów TFTP
POST /api/provisioning_templates/:id/clone Sklonuj dostarczony szablon
GET /api/provisioning_templates/:id/export Export a provisioning template to ERB

Ptables

Zasób Opis
GET /api/ptables Lista wszystkich partycji
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/ptables Lista wszystkich partycji dla systemu operacyjnego
GET /api/locations/:location_id/ptables Lista wszystkich partycji na lokalizację
GET /api/organizations/:organization_id/ptables Lista wszystkich partycji na organizację
GET /api/ptables/:id Pokaż tabelę partycji
POST /api/ptables Tworzenie tablicy partycji
POST /api/ptables/import Import a provisioning template
GET /api/ptables/revision
PUT /api/ptables/:id Aktualizacja tablicy partycji
DELETE /api/ptables/:id Usuwanie tablicy partycji
POST /api/ptables/:id/clone Sklonuj szablon
GET /api/ptables/:id/export Export a partition template to ERB

Puppet hosts

Zasób Opis
PUT /api/hosts/:id/puppetrun moc agenta Puppet uruchomionego na tym hoście

Puppetclasses

Zasób Opis
GET /api/puppetclasses Lista wszystkich klas Puppet
GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses Lista wszystkich klas Puppet dla hosta
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses Lista wszystkich klas Puppet dla grupy hostów
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses Lista wszystkich klas Puppet dla środowiska
GET /api/puppetclasses/:id Pokaż klasę Puppet
GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses/:id Pokaż klasę Puppet dla hosta
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses/:id Pokaż klasę Puppet dla grupy hostów
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:id Pokaż klasę Puppet dla środowiska
POST /api/puppetclasses Utwórz klasę Puppet
PUT /api/puppetclasses/:id Aktualizuj klasy Puppet
DELETE /api/puppetclasses/:id Usuń klasę Puppet

Realms

Zasób Opis
GET /api/realms Lista domen
GET /api/realms/:id Pokaż domenę
POST /api/realms Utwórz domenę
PUT /api/realms/:id Aktualizuj domenę
DELETE /api/realms/:id Usuń domenę

Report templates

Zasób Opis
GET /api/report_templates List all report templates
GET /api/locations/:location_id/report_templates List all report templates per location
GET /api/organizations/:organization_id/report_templates List all report templates per organization
GET /api/report_templates/:id Show a report template
POST /api/report_templates Create a report template
POST /api/report_templates/import Import a report template
GET /api/report_templates/revision
PUT /api/report_templates/:id Update a report template
DELETE /api/report_templates/:id Delete a report template
POST /api/report_templates/:id/clone Sklonuj szablon
GET /api/report_templates/:id/export Export a report template to ERB
POST /api/report_templates/:id/generate Generate report from a template
POST /api/report_templates/:id/schedule_report Schedule generating of a report
GET /api/report_templates/:id/report_data/:job_id Downloads a generated report

Reports

Zasób Opis
GET /api/reports Lista wszystkich raportów
GET /api/reports/:id Pokaż raport
POST /api/reports Utwórz raport
DELETE /api/reports/:id Usuń raport
GET /api/hosts/:host_id/reports/last Pokaż ostatni raport dla hosta

Roles

Zasób Opis
GET /api/roles Lista wszystkich roli
GET /api/roles/:id Pokaż rolę
POST /api/roles Utwórz rolę
PUT /api/roles/:id Aktualizuj rolę
DELETE /api/roles/:id Usuń rolę
POST /api/roles/:id/clone Clone a role

Settings

Zasób Opis
GET /api/settings Lista wszystkich ustawień
GET /api/settings/:id Pokaż ustawienia
PUT /api/settings/:id Aktualizuj ustawienia

Smart class parameters

Zasób Opis
GET /api/smart_class_parameters Lista wszystkich parametrów klasy inteligentnych
GET /api/hosts/:host_id/smart_class_parameters Lista parametrów inteligentnych klasy dla konkretnego hosta
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_class_parameters Lista parametrów inteligentnej klasy dla określonej grupy hostów
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters Lista parametrów inteligentnych klasy dla konkretnej klasy Puppet
GET /api/environments/:environment_id/smart_class_parameters Lista parametrów inteligentnych klasy dla konkretnego środowiska
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters Lista parametrów inteligentnych klasy dla określonego środowiska / Połączenie klasy Puppet
GET /api/smart_class_parameters/:id Pokaż parametry inteligentnej klasy
PUT /api/smart_class_parameters/:id Aktualizacja parametru inteligentnej klasy

Smart proxies

Zasób Opis
POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses Import klas puppet ze środowiska puppet proxy.
POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import klas puppet ze środowiska puppet proxy.
GET /api/smart_proxies Lista wszystkich inteligentnych proxy
GET /api/smart_proxies/:id Pokaż inteligentne proxy
POST /api/smart_proxies Tworzenie inteligentnych proxy
PUT /api/smart_proxies/:id Aktualizacja inteligentnych proxy
DELETE /api/smart_proxies/:id Usuń inteligentnego proxy
PUT /api/smart_proxies/:id/refresh Odśwież inteligentne funkcje proxy

Smart variables

Zasób Opis
GET /api/smart_variables Lista wszystkich zmiennych inteligentnych
GET /api/hosts/:host_id/smart_variables Lista zmiennych inteligentnych dla konkretnego hosta
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_variables Lista zmiennych inteligentnych dla określonej grupy hostów
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_variables Lista zmiennych inteligentnych dla określonej klasy Puppet
GET /api/smart_variables/:id Pokaż zmienną inteligentną
POST /api/smart_variables Tworzenie zmiennej inteligentnych
PUT /api/smart_variables/:id Zaktualizuj zmienną inteligentną
DELETE /api/smart_variables/:id Usuń zmienną inteligentną

Ssh keys

Zasób Opis
GET /api/users/:user_id/ssh_keys List all SSH keys for a user
GET /api/users/:user_id/ssh_keys/:id Show an SSH key from a user
POST /api/users/:user_id/ssh_keys Add an SSH key for a user
DELETE /api/users/:user_id/ssh_keys/:id Delete an SSH key for a user

Statistics

Zasób Opis
GET /api/statistics Uzyskaj statystyki

Subnets

Zasób Opis
GET /api/subnets Lista podsieci
GET /api/domains/:domain_id/subnets Lista podsieci dla domeny
GET /api/locations/:location_id/subnets Lista podsieci w danej lokalizacji
GET /api/organizations/:organization_id/subnets Lista podsieci na organizację
GET /api/subnets/:id Pokaż podsieć
POST /api/subnets Tworzenie podsieci
PUT /api/subnets/:id Aktualizacja podsieci
DELETE /api/subnets/:id Usuń podsieć
GET /api/subnets/:id/freeip Provides an unused IP address in this subnet

Table preferences

Zasób Opis
GET /api/users/:user_id/table_preferences List of table preferences for a user
GET /api/users/:user_id/table_preferences/:name Table preference details of a given table
POST /api/users/:user_id/table_preferences Creates a table preference for a given table
PUT /api/users/:user_id/table_preferences/:name Updates a table preference for a given table
DELETE /api/users/:user_id/table_preferences/:name Delete a table preference for a given table

Tasks

Zasób Opis
GET /api/orchestration/:id/tasks Lista wszystkich zadań dla danego zdarzenia orkiestracji

Template combinations

Zasób Opis
GET /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations DEPRECATED Połączenie listy szablonów
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations Połączenie listy szablonów
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations Połączenie listy szablonów
GET /api/environments/:environment_id/template_combinations Połączenie listy szablonów
POST /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations DEPRECATED Dodaj kombinację szablonu
POST /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations Dodaj kombinację szablonu
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations Dodaj kombinację szablonu
POST /api/environments/:environment_id/template_combinations Dodaj kombinację szablonu
GET /api/template_combinations/:id Pokaż kombinację szablonu
GET /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations/:id DEPRECATED Pokaż kombinację szablonu
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations/:id Pokaż kombinację szablonu
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations/:id Pokaż kombinację szablonu
GET /api/environments/:environment_id/template_combinations/:id Pokaż kombinację szablonu
PUT /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations/:id Aktualizuj kombinację szablonu
PUT /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations/:id DEPRECATED Aktualizuj kombinację szablonu
PUT /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations/:id Aktualizuj kombinację szablonu
PUT /api/environments/:environment_id/template_combinations/:id Aktualizuj kombinację szablonu
DELETE /api/template_combinations/:id Usuń połączenie szablonu

Template inputs

Zasób Opis
GET /api/templates/:template_id/template_inputs List template inputs
GET /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Show template input details
POST /api/templates/:template_id/template_inputs Create a template input
DELETE /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Delete a template input
PUT /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Update a template input

Template kinds

Zasób Opis
GET /api/template_kinds Lista wszystkich rodzajów szablonów

Trends

Zasób Opis
GET /api/trends List of trends counters
GET /api/trends/:id Show a trend
POST /api/trends Create a trend counter
DELETE /api/trends/:id Delete a trend counter

Usergroups

Zasób Opis
GET /api/usergroups Lista wszystkich grup użytkowników
GET /api/usergroups/:id Pokaż grupę użytkowników
POST /api/usergroups Utwórz grupę użytkowników
PUT /api/usergroups/:id Aktualizuj grupę użytkowników
DELETE /api/usergroups/:id Usuń grupę użytkowników

Users

Zasób Opis
GET /api/users Lista wszystkich użytkowników
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/users Lista wszystkich użytkowników do źródła uwierzytelniania LDAP
GET /api/auth_source_externals/:auth_source_external_id/users List all users for external authentication source
GET /api/usergroups/:usergroup_id/users Lista wszystkich użytkowników dla grupy użytkowników
GET /api/roles/:role_id/users Lista wszystkich użytkowników do roli
GET /api/locations/:location_id/users Lista wszystkich użytkowników do lokalizacji
GET /api/organizations/:organization_id/users Lista wszystkich użytkowników w organizacji
GET /api/users/:id Pokaż użytkownika
POST /api/users Tworzenie użytkownika
PUT /api/users/:id Aktualizacja użytkownika
DELETE /api/users/:id Usuń użytkownika