Przykłady

PUT /api/auth_source_externals/408068537
{
 "auth_source_external": {
  "organization_names": [
   "Organization 1"
  ],
  "location_ids": [
   255093256
  ]
 }
}
200
{
 "created_at": "2019-09-11 14:51:18 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:51:18 UTC",
 "id": 408068537,
 "name": "External",
 "external_usergroups": [],
 "locations": [
  {
   "id": 255093256,
   "name": "Location 1",
   "title": "Location 1",
   "description": null
  }
 ],
 "organizations": [
  {
   "id": 447626438,
   "name": "Organization 1",
   "title": "Organization 1",
   "description": null
  }
 ]
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

auth_source_external
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

auth_source_external[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

auth_source_external[location_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ lokalizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type

auth_source_external[organization_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ZMIEŃ organizacje o podanym id

Validations:

 • Must be an array of any type