GET /api/auth_source_ldaps
Llista tots els orígens d'autenticació LDAP

GET /api/locations/:location_id/auth_source_ldaps
Llista els orígens d'autenticació LDAP per ubicació

GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_ldaps
Llista els orígens d'autenticació LDAP per organització

Examples

GET /api/auth_source_ldaps
403
{
 "error": {
  "message": "Access denied",
  "details": "Missing one of the required permissions: view_authenticators"
 }
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

search
Optional

filtra els resultats

Validations:

 • Must be a String

order
Optional

Sort field and order, eg. ‘id DESC’

Validations:

 • Must be a String

page
Optional

Page number, starting at 1

Validations:

 • Must be a number.

per_page
Optional

Nombre de resultats per pàgina a retornar

Validations:

 • Must be a number.

Search fields

Field name Tipus Possible values
location string
location_id integer
name string
organization string
organization_id integer

GET /api/auth_source_ldaps/:id
Mostra un origen d'autenticació LDAP

Examples

GET /api/auth_source_ldaps/980190962-ldap-server
200
{
 "host": "ldap",
 "port": 123,
 "account": null,
 "base_dn": "dn=x,dn=y",
 "ldap_filter": null,
 "attr_login": "uid",
 "attr_firstname": "givenName",
 "attr_lastname": "sn",
 "attr_mail": "mail",
 "attr_photo": null,
 "onthefly_register": true,
 "usergroup_sync": true,
 "tls": true,
 "server_type": "posix",
 "groups_base": null,
 "use_netgroups": false,
 "created_at": "2019-09-11 14:53:14 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:53:14 UTC",
 "id": 980190962,
 "type": "AuthSourceLdap",
 "name": "ldap-server",
 "external_usergroups": [],
 "locations": [
  {
   "id": 255093256,
   "name": "Location 1",
   "title": "Location 1",
   "description": null
  }
 ],
 "organizations": [
  {
   "id": 447626438,
   "name": "Organization 1",
   "title": "Organization 1",
   "description": null
  }
 ]
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

id
Required

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


POST /api/auth_source_ldaps
Crea un origen d'autenticació LDAP

Examples

POST /api/auth_source_ldaps
{
 "auth_source_ldap": {
  "name": "ldap2",
  "host": "ldap2",
  "server_type": "posix"
 }
}
201
{
 "host": "ldap2",
 "port": 389,
 "account": null,
 "base_dn": null,
 "ldap_filter": null,
 "attr_login": null,
 "attr_firstname": null,
 "attr_lastname": null,
 "attr_mail": null,
 "attr_photo": null,
 "onthefly_register": false,
 "usergroup_sync": true,
 "tls": false,
 "server_type": "posix",
 "groups_base": null,
 "use_netgroups": false,
 "created_at": "2019-09-11 14:55:05 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:55:05 UTC",
 "id": 980190963,
 "type": "AuthSourceLdap",
 "name": "ldap2",
 "external_usergroups": [],
 "locations": [],
 "organizations": []
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

auth_source_ldap
Required

Validations:

 • Must be a Hash

auth_source_ldap[name]
Required

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[host]
Required

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[port]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

per defecte a 389

Validations:

 • Must be a number.

auth_source_ldap[account]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[base_dn]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[account_password]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_login]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_firstname]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_lastname]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_mail]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_photo]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[onthefly_register]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

auth_source_ldap[usergroup_sync]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

sincronitza els grups d’usuaris externs a l’iniciar

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

auth_source_ldap[tls]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

auth_source_ldap[groups_base]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

DN base dels grups

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[use_netgroups]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

utilitza els grups de xarxa NIS en comptes dels grups posix, només és aplicable quan server_type és posix o free_ipa

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

auth_source_ldap[server_type]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

tipus de servidor LDAP

Validations:

 • Must be one of: free_ipa, active_directory, posix.

auth_source_ldap[ldap_filter]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Filtre LDAP

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[location_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els ID donats

Validations:

 • Must be an array of any type

auth_source_ldap[organization_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els ID donats.

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/auth_source_ldaps/:id
Actualitza un origen d'autenticació LDAP

Examples

PUT /api/auth_source_ldaps/980190962-ldap-server
{
 "organization_names": [
  "Organization 1"
 ],
 "location_ids": [
  255093256
 ],
 "auth_source_ldap": {
  "organization_names": [
   "Organization 1"
  ],
  "location_ids": [
   255093256
  ]
 }
}
200
{
 "host": "ldap",
 "port": 123,
 "account": null,
 "base_dn": "dn=x,dn=y",
 "ldap_filter": null,
 "attr_login": "uid",
 "attr_firstname": "givenName",
 "attr_lastname": "sn",
 "attr_mail": "mail",
 "attr_photo": null,
 "onthefly_register": true,
 "usergroup_sync": true,
 "tls": true,
 "server_type": "posix",
 "groups_base": null,
 "use_netgroups": false,
 "created_at": "2019-09-11 14:55:05 UTC",
 "updated_at": "2019-09-11 14:55:05 UTC",
 "id": 980190962,
 "type": "AuthSourceLdap",
 "name": "ldap-server",
 "external_usergroups": [],
 "locations": [
  {
   "id": 255093256,
   "name": "Location 1",
   "title": "Location 1",
   "description": null
  }
 ],
 "organizations": [
  {
   "id": 447626438,
   "name": "Organization 1",
   "title": "Organization 1",
   "description": null
  }
 ]
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

id
Required

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap
Required

Validations:

 • Must be a Hash

auth_source_ldap[name]
Optional

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[host]
Optional

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[port]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

per defecte a 389

Validations:

 • Must be a number.

auth_source_ldap[account]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[base_dn]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[account_password]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_login]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_firstname]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_lastname]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_mail]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

és obligatori si onthefly_register està establert a true

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[attr_photo]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[onthefly_register]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

auth_source_ldap[usergroup_sync]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

sincronitza els grups d’usuaris externs a l’iniciar

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

auth_source_ldap[tls]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

auth_source_ldap[groups_base]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

DN base dels grups

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[use_netgroups]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

utilitza els grups de xarxa NIS en comptes dels grups posix, només és aplicable quan server_type és posix o free_ipa

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0.

auth_source_ldap[server_type]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

tipus de servidor LDAP

Validations:

 • Must be one of: free_ipa, active_directory, posix.

auth_source_ldap[ldap_filter]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

Filtre LDAP

Validations:

 • Must be a String

auth_source_ldap[location_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

SUBSTITUEIX les ubicacions amb els ID donats

Validations:

 • Must be an array of any type

auth_source_ldap[organization_ids]
Optional , <span class="translation_missing" title="translation missing: ca.apipie.nil_allowed">Nil Allowed</span>

SUBSTITUEIX les organitzacions amb els ID donats.

Validations:

 • Must be an array of any type


PUT /api/auth_source_ldaps/:id/test
Prova la connexió LDAP

Examples

PUT /api/auth_source_ldaps/980190962-ldap-server/test
{
 "auth_source_ldap": {}
}
500
{
 "error": {
  "message": "wrong number of arguments (given 0, expected 1+)"
 }
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

id
Required

Validations:

 • Must be a String


DELETE /api/auth_source_ldaps/:id
Suprimeix un origen d'autenticació LDAP

Examples

DELETE /api/auth_source_ldaps/980190962
{
 "auth_source_ldap": {}
}
200
{
 "id": 980190962,
 "name": "ldap-server",
 "host": "ldap",
 "port": 123,
 "account": null,
 "account_password": null,
 "base_dn": "dn=x,dn=y",
 "attr_login": "uid",
 "attr_firstname": "givenName",
 "attr_lastname": "sn",
 "attr_mail": "mail",
 "onthefly_register": true,
 "tls": true,
 "created_at": "2019-09-11T14:55:05.079Z",
 "updated_at": "2019-09-11T14:55:05.079Z",
 "ldap_filter": null,
 "attr_photo": null,
 "server_type": "posix",
 "groups_base": null,
 "usergroup_sync": true,
 "use_netgroups": false
}

Params

Param Name Description
location_id
Optional

Abast per ubicacions

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
Optional

Abast per organitzacions

Validations:

 • Must be a Integer

id
Required

Validations:

 • Must be a String