Przykłady

GET /api/auth_source_ldaps
403
{
 "error": {
  "message": "Access denied",
  "details": "Missing one of the required permissions: view_authenticators"
 }
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

 • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

 • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

Sort field and order, eg. ‘id DESC’

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

Page number, starting at 1

Validations:

 • Must be a number.

per_page
opcjonalny

Number of results per page to return

Validations:

 • Must be a number.

Search fields

Field name Typ Possible values
location string
location_id integer
name string
organization string
organization_id integer