Przykłady

DELETE /api/compute_profiles/113629430-3-Large
{
  "compute_profile": {}
}
200
{
  "id": 113629430,
  "name": "3-Large",
  "created_at": "2019-09-11T14:32:44.253Z",
  "updated_at": "2019-09-11T14:32:44.253Z"
}

Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

  • Must be a Integer

id
wymagany

Validations:

  • Must be a String