Parametry

Nazwa parametru Opis
location_id
opcjonalny

Zakres w zależności od lokalizacji

Validations:

  • Must be a Integer

organization_id
opcjonalny

Zakres w zależności od organizacji

Validations:

  • Must be a Integer

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

  • Must be a String

order
opcjonalny

Sort field and order, eg. ‘id DESC’

Validations:

  • Must be a String

page
opcjonalny

Page number, starting at 1

Validations:

  • Must be a number.

per_page
opcjonalny

Number of results per page to return

Validations:

  • Must be a number.

Search fields

Field name Typ Possible values
class string
name string